Borgerrepræsentanter: Z

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Zahle, Torben (1882-1938), direktør. - BR: 1921-1925 (Den Kommunale Vælgerforening)

Zehngraff, V. (....-....), viktualiehandler. - BR: 1925-1929 (Den Kommunale Vælgerforening)

Zeuthen, Jens Hieronimus (1912-1992), jurist. - Overpræsident 1977-1982

Ziirsen, Knud-Erik (1931-2012), afdelingschef. - BR: 1970-1989, formand: 1982-1985 (Socialdemokratiet)

Zøylner, J. H. E. (1838-1921), grosserer, cand. jur. - BR: 1883-1889