Mindetavle for journalister

Peter Rørdams Vej 2-4. På gavlen af Journalistgården hænger Journalistforbundets ærestavle.

Mindetavle på murstensmur bag et træ


Tekst på tavlen: "JOURNALISTFORBUNDETS / ÆRESTAVLE /// 1904 HENRIK CAVLING FORBUNDETS STIFTER / 1905-30 KRISTIAN DAHL FORBUNDETS FORMAND / 1924-30 VIKTOR FOSS NÆSTFORMAND / 1930-38 KARL I. ESKELUND FORBUNDETS FORMAND / 1924-1946 1945-1946 ROBERT KÜHL MEDLEM AF BESTYRELSEN OG NÆSTFORMAND / 1938-53 GUNNAR NIELSEN FORBUNDETS FORMAND"


Journalistgården blev opført i 1935, tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen. Huset er bygget i røde muresten og rødt tagtegl. Det ligger i kvarteret bag Grundtvigs Kirken og nær Bispebjerg Hospital og Bispebjerg Kirkegård. Husets to opgange rummer hver seks lejligheder.

Bygherre var Københavns Journalistforbund der ønskede at skabe billige boligere til pensionerede journalister og journalistenker.

Frem til 1995 hørte Journalistgårdens drift under Journalistforbundets Kreds 1, hvorefter driften og administrationen overgik til en selvstændig fond. Over årene er fondens underskud på driften blev størrer og større. Et kikset køb af grunden, der tidliger var ejet af Københavns Kommune, gav et ekstra tab i 2005.

Den 22. august 2013 blev indstillingen om at etablere 39 almene ungdomsboliger i Journalistgården godkendt af Borgerrepræsentationen. De 18 af boligerne skal etableres i den nuværende bygning, mens det er planen, at der skal bygges en ny bygning på hjørne af Tuborgvej og Peter Rørdams Vej til de resterende ungdomsboliger.

Hjælpefonden Journalistgården håber at få overskud fra salget af Journalistgården. Pengene skal i så fald bruges til journalistik; et legat til gode journalistiske projekter.