Mindetavle om Burmeister & Wain

Strandgade 4A, porten. Tavle til minde om Burmeister & Wains 100-års jubilæum på dette sted, bekostet af daværende og tidligere funktionærer.


Tekst på tavlen: "1843 BURMEISTER & WAIN 1943 /// 1843 BAUMGARTEN FAAR KONGELIG BEVILLING OG / FIRMAET GRUNDLÆGGES / 1846 BURMEISTER INDTRÆDER I FIRMAET SOM FORANDRER / NAVN TIL BAUMGARTEN & BURMEISTER / 1846 VIRKSOMHEDEN FLYTTER TIL CHRISTIANSHAVN / 1854 SKIN NR 1 S/S HERMOD AFLEVERES / 1861 BAUMGARTEN TRÆKKER SIG TILBAGE / 1863 SYGE & OG BEGRAVELSESKASSEN OPRETTES / 1865 WILLIAM WAIN INDTRÆDER I FIRMAET OG / NAVNET FORANDRES TIL BURMEISTER & WAIN / 1865 BYGGEFORENINGEN STIFTES / 1872 AKTIESELSKABET BURMEISTER & WAIN STIFTES / 1872 VÆRFTET PAA REFSHALEØEN ANLÆGGES / 1875 ALDERDOMS & FORSØRGELSESKASSEN OPRETTES / FORANDRER SENERE NAVNET TIL PENSIONSKASSEN / 1881 DEN FØRSTE MÆLKECENTRIFUGE LEVERES / 1882 WILLIAM WAIN DØR / 1891 BURMEISTER TRÆKKER SIG TILBAGE / 1898 FORENINGEN AF B&Ws FUNKTIONÆRER STIFTES / 1898 KONTRAKTEN MED DR DIESEL UNDERSKRIVES / 1898 BURMEISTER DØR / 1904 DIESELMOTOR NR 1 AFLEVERES / 1909 DEN FØRSTE DIESELLICENSKONTRAKT AFSLUTTES / MED BARCLAY CURLE & Co / 1912 DET FØRSTE OCEANGAAENDE DIESELMOTORSKIB / SELANDIA'S PRØVETUR / ARBEJDERNES HJÆLPEFOND OPRETTES / 1920 BYGNINGEN AF TEGLHOLMEN PAABEGYNDES / 1927 KJØBENHAVNS FLYDEDOK & SKIBSVÆRFT / OVERTAGES / 1930 HOLEBY DIESELMOTOR FABRIK OVERTAGES / 1937 BUR-WAIN GRUNDLÆGGES / 1938 FREDERIKSHAVNS JERNSTØBERI & MASKINFABRIK / OVERTAGES / 1938 FUNKTIONÆRFORENINGENS HJÆLPEFOND OPRETTES / NORDISK DIESELAUTO OVERTAGES / 1943 SKIB NR 669 M/T ESSO NYBORG AFLEVERES /// NUVÆRENDE OG TIDLIGERE FUNKTIONÆRER OPSATE DENNE TAVLE PAA / 100 AARS DAGEN FOR FORMAETS OPRETTELSE DEN 18 FEBRUAR 1943"

Burmeister og Wain på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Burmeister og Wain, B & W, dansk værftskoncern 1843-1996. B & W blev grundlagt 1843 i København af den holstenske snedker Hans Heinrich Baumgarten (1806-75). Efter råd fra H.C. Ørsted optog han i 1846 den unge polytekniker Carl Chr. Burmeister (1821-98) som partner, og maskinbyggeriet og støberiet Baumgarten & Burmeister fik til huse på Christianshavn."

Burmeister & Wain på Wikipedia
"Med stiftelsen af DFDS måtte der også anlægges maskinværksteder og skibsbyggerier. C.F. Tietgen foreslog at omdanne den lille virksomhed til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 6 mio. Selskabet blev stiftet i 1872 og fik fra starten overordentlig travlt. Tietgen tog rollen som bestyrelsesformand, mens Burmeister og Wain var direktører."

Mindetavler på Christianshavn