Mindetavle for Den kongelige Veterinærskole

Sankt Annæ Gade 34, Sankt Annæ Gaard. Tavle for oprettelsen af Den kongelige Veterinærskole.

Mindetavle for Den kongelige Veterinærskole opsat over en dør


Tekst på tavlen: "PAA DETTE STED / OPRETTEDES / DEN KONGELIGE / VETERINÆRSKOLE / DEN 13. JULI 1773"

Mindetavle for Den kongelige Veterinærskole


Peter Christian Abildgaard på Wikipedia
"Peter Christian Abildgaard var en dansk læge og veterinær.
På Struensees opfordring grundlagde han i 1773 på Christianshavn Veterinærskolen, som er en af Europas ældste, og hvis første bibliotek bestod af Abildgaards egen bogsamling."

Veterinærskolen på Christianshavn på Ku.dk
"Det var den gode Peter Christian Abildgaard, der på Struenses opfordring startede Veterinærskolen på Christianshavn, forløberen til Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og senere Det Biovidenskabelige Fakultet."