Mindetavle for Marie Kofoed

Sofiegade 17, på hjørnet af Prinsessegade og Sofiegade. Tavle for filantropen Marie Kofod, 1760-1838, opsat på ejendom fra 1859, som bekostedes af en pengegave fra hende.


Tekst på tavlen: "MED TAKNEMMELIGHED MINDES / ETATSRAADINDE / MARIE KOFOEDS / VELGJØRENHED / DER SKJÆNKEDE MIDLERNE TIL DENNE / BYGNINGS OPFØRELSE / 1659"


Tekst på tavlen: Marie Kofoed på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"Marie Kofoed,  19.1.1760-20.4.1838, legatstifter. Født i Rønne, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). K., der både ved sin fødsel og ved begge sine ægteskaber hørte til Bornholms ældste slægter, fik efter sin anden mand meget betydelige midler som han bl.a. havde samlet ved sine mange oversøiske rejser, ikke mindre end 21 til Vestindien, og delvis havde anbragt i de betydelige godser Åstrup i Voldborg herred og Holbæk ladegård."

Kofoed, Marie i Dansk biografisk Lexikon på Projekt Runeberg
"Kofoed, Marie, 1760-1838, Legatstifterinde, Datter af Kjøbmand i Rønne Morten Bohn (f. 1719 d. 1802) og Barbara Kirstine f. Ancher (f. 1725 d. 1771), fødtes 19. Jan. 1760. Efter først siden 11. Dec. 1776 at have været gift med Kjøbmand i Nexø Jochum Herman Ancher (f. 1750 d. 11. Maj 1786) ægtede hun 29. Dec. 1786 Hans Peter Kofoed, en bornholmsk Skibsfører, der paa mange oversøiske Rejser havde indvundet sig en Formue og derefter nedsat sig som Brygger og Grosserer paa Christianshavn."

Marie Kofoed på Wikipedia
"Marie Kofoed (19. januar 1760 i Rønne – 20. april 1838 på Christianshavn) var en dansk godsejer og filantrop, som stiftede talrige legater."

Marie Kofoed (1760 - 1838) fra Dansk kvindebiografisk leksikon på KVINFO
"MK var født på Bornholm og udviste livet igennem stor interesse og trofasthed over for øen og dens beboere. Selv tilhørte hun både på mødrene og fædrene side gamle bornholmske slægter."

Mindetavler på Christianshavn