Mindetavle for Peter Funk

Bådsmandsstræde, Prinsesse Maries Stiftelse. Tavle for Peter Funk, 1823-1901, grundlægger af Sømandsforeningen. - Afsløret 1923.


Tekst på tavlen: "TIL MINDE OM / SØMANDSFORENINGENS / STIFTER / PETER FUNK / * 9 MAJ 1823 / † 10 MAJ 1901 // AFSLØRET PAA 100 AARSDAGEN / FOR HANS FØDSEL."


Peter Funk blev fødi i et i et fæstehus i Vester Marie på Bornholm. Han var det syvende barn i en børneflok på otte. Hans mor døde da han stadig var barn, hvorefter familien flytter til Rønne. Som 17-årig stod han til søs.

I 1856 indkaldte Peter Funk til stiftende generalforsamling i Sømandsforeninge. I de første vedtægter hed det bl.a.: "For en Forening af Søfolk til Understøttelse i Tilfælde af Forlisning, under Sygdom, Alder og Trang, og om muligt til Grundlæggelse af en Fribolig eller Stiftelse for gamle og svage Søfolk og Søfolks Enker."

Sømandsforeningen af 1856

Mindetavler på Christianshavn