Mindetavle for Adam Oehlenschläger

Vestergade 28/30. Tavle for digteren Adam Oehlenschläger, der i perioden 1797 til 1808 boede i et nu nedrevet hus.

Mindetavle for Adam Oehlenschlæger, med afbillede af Guldhorn

Tekst på tavlen: "I DET HUS DER STOD HER TIL 1919 / BOEDE / ADAM OEHLENSCHLÄGER / FRA 1797 TIL 1808 / HER SKREV HAN GULHORNENE / SANKT HANSAFTEN-SPIL OG ALADDING"
 

Adam Oehlenschläger på Arkiv for Dansk Litteratur
"Nutiden har det svært med harmonisøgende digtere. Og hvis de oven i købet har hang til patos og pastiche, ved vi slet ikke, hvad vi skal stille op med dem. Denne afstandtagen har ramt digtere, der før i tiden som en selvfølgelighed regnedes blandt de store, f.eks. Christian Winther (1796-1876) og Holger Drachmann (1846-1908), og den har også ramt 'skjaldenes Adam', skønt "han introducerede romantikken i Norden, fornyede det digteriske sprog, og i sin levetid havde en enestående position som Danmarks digterkonge"."

Adam Oehlenschläger på Forfatterweb
"Navnet Oehlenschläger er blevet synonym med forsvundne guldhorn, harniskklædte kæmper og brede bøgetræer. Men Adam var i sin storhedstid ingen kedelig, tør digter, han var ungdomsoprører på jagt efter den store skønhed, ånden i alting og kunstens mening. Og han blev netop den ungdommens poet, der i starten af det 19. århundrede gik mod samtidens stivnede idealer og indvarslede en helt ny tid."

Adam Oehlenschläger, 1779-1850 på Danmarkshistorien.dk
"Adam Gottlob Oehlenschläger (1779-1850) er kendt som romantikkens store danske nationaldigter. Hans berømte digt "Guldhornene" markerede sammen med resten af debutværket Digte, 1803 gennembruddet for romantikken i dansk litteratur, og "Der er et yndigt land" fra 1819 har fået status af nationalsang og synges tilbagevendende ved landskampe i Parken og i talrige andre sammenhænge, hvor danskere mødes. Oehlenschläger var i sin samtid også en produktiv tragediedigter, men det er hans ungdomsdigtning, som har den mest blivende værdi."