Mindetavle for De Samvirkende Fagforbund

Brolæggerstræde 11. Tavle på ejendommen, hvor De Samvirkende Fagforbund (nu LO) havde sit kontorer 1898-1900.

Mindetavle på rød murstensmur


Tekst på tavlen: "I DETTE HUS HAVDE / DE SAMVIRKENDE FAGFORBUND (LO) / DERES FØRSTE DOMICIL / 1898-1900"

På pladen stod der ved afsløringen fejlagtigt, at det var fra 1858-1900.

Fagbevægelsen i Danmark på Leksikon.org
"Fagbevægelsen i Danmark har gennem de sidste 100 år været en af de stærkeste i verden, landets størrelse taget i betragtning. Det er der mange forklaringer på. En af dem er den høje organisationsprocent. Der er en lang tradition for, at alle lønarbejdere organiserer sig, også de nye grupper, der i historiens løb er opstået som følge af ændringer i produktionen eller samfundets politisk-sociale indretning. Det har navnlig været tydeligt med de mange offentligt ansatte, der har været et af resultaterne af velfærdspolitikken. i de sidste 50 år."

Landsorganisationen (LO) på Leksikon.org
"Landsorganisationen (LO) er fagbevægelsens hovedorganisation for de 22 medlemsforbund, der er organiseret i LO (januar 2000). LO's medlemsforbund organiserer tilsammen omkring 1,5 millioner arbejdere og funktionærer fra det private og det offentlige område. Sammen med Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), der organiserer ca. 400.000 - primært offentligt ansatte funktionærer og tjenestemænd - samt Akademikernes Centralorganisation (AC) - der organiserer ca. 125.000 offentligt og privat ansatte akademikere - udgør LO de tre danske faglige hovedorganisationer."

LO på Den store danske
"LO, Landsorganisationen i Danmark, hovedorganisation for 17 fagforbund for faglærte arbejdere, specialarbejdere og lavere funktionærer (2007), stiftet i 1898 som De Samvirkende Fagforbund. I 1959 ændredes navnet til Landsorganisationen De Samvirkende Fagforbund, og i 1967 fik den sit nuværende navn."