Mindetavle for Louis Pio

Ravnsborggade 21. Tavle for grundlæggeren af den danske arbejderbevægelse Louis Pio, der boede her i 1872 under "Slaget på Fælleden". - Opsat 4.5.1997.

Tekst på tavlen: "I dette hus' bagbygning boede LOUIS PIO - grundlæggeren / af den danske arbejderbevægelse - da han natten / mellem den 4. og den 5. maj 1872 blev anholdt før / afholdelsen af Bevægelsens første friluftsmøde på Nørre / Fælled, nu Fælledparken. /// Regeringen forbød imidlertid både dette og alle andre / socialdemokratiske Friluftsmøder - i strid med / Grundlovens ord om forsamlingsfrihed. Pio og hans to / nærmeste medarbejdere, Harald Brix og Povl Geleff / blev aresteret og ved Højesteret idømt fra 3 til 5 års / fængsel. // Men Københavns arbejdere strømmede den 5. maj 1872 / ud til Nørre Fælled, hvor de blev mødt af politi og / militær. Det udviklede sig til SLAGET PÅ FÆLLEDEN. /// Denne mindeplade blev opsat af LO og Socialdemokratiet på 125 årsdagen for Slaget på Fælleden"


"Pio, Louis (1841-1894), dansk socialist. P. var født i et officershjem i Roskilde og blev student 1859. Inden han i september 1870 blev fast etableret i en relativt anset borgerlig stilling som postembedsmand, havde han bl.a. opnået rang som sekondløjtnant i hæren. Han havde også beskæftiget sig med studiet af folkesagnene, hvorunder hans interesse var blevet vakt for folketroens ideer om oprejsning og retfærdighed for de små i samfundet, og især herigennem synes hans interesse at være blevet vakt for sociale og politiske spørgsmål. Det blev imidlertid Pariserkommunen, der gav stødet til Pios socialistiske agitation i 1871.
Han opgav sin stilling og udsendte anonymt maj og juni 1871 to "Socialistiske Blade i tvangfri Hæfter. Udgivet af en Arbejder", hvori han angreb de borgerligt dominerede arbejderforeninger og skitserede socialismens krav i fængslende agitatorisk form."
(Citat: Arbejderbevægelsens hvem-hvad-hvor. Politiken, 1974.)

I juli 1871 udsendte Louis Pio det første nummer af ugebladet "Socialisten", der dog havde Harald Brix som officiel udgiver. 4. maj 1872 blev Louis Pio arresteret. Det var artiklen "Maalet er fuldt!" der faldt myndighederne for brystet. Han blev idømt seks års forbedringshus for at ville omstyrte det bestående samfund. Den 8. april blev han løsladt.

Under indtrykket af truslen om en nye fængselsstraffe emigrere Louis Pio i marts 1877 til USA. Han havde i mellemtiden ledet den gryende arbejderbevægelse og været opstillet til Folketingsvalget to gange. Dog uden at opnå valg.

Louis Pio på Den store danske
"Louis Pio, 1841-1894, dansk socialist, grundlægger af den socialistiske arbejderbevægelse i Danmark."

Pio, Louis Albert Francois på Leksikon.org
"Pio (1841-94), dansk socialist, grundlægger af den organiserede arbejderbevægelse i Danmark. Louis Albert Francois Pio blev født i Roskilde som søn af en officer, og døde i Chicago i USA. Pios virke som socialist startede i 1871, da han i maj og juni udgav "Socialistiske Blade" I og II."

Slaget på Fælleden på Leksikon.org
"Betegnelsen for et voldsomt sammenstød mellem københavnske arbejdere, militær og politi søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København."