Mindetavle for A. W. Holm

Meinungsgade 17-19. Tavle for A. W. Holm formand for Smedemesterforeningen. Opsat på bygning opført af Smedemesterforeningen i 1883.

Mindetavle og portræt mellem to vinduer


Tekst på tavlen: "ANKERSMEDEMESTER / A. W. HOLM./ FORENINGENS FORMAND / FRA 1867 TIL 1904"

Med næringsloven af 1857 indførtes næringsfrihed i Danmark. Det indebar, at ethvert erhverv stod åbent for alle - i hvert tilfælde i princippet.  Smedemestrene brugte anledningen til at ændre "Kjøbenhavns Smedelaug" til "Smedemesterforeningen i Kjøbenhavn" og signalerede dermed fornyelse.

På den konstituerende generalforsamling 21. marts 1862 blev skibssmedemester Chr. Sivertsen valgt som foreningens første formand. Bland medlemmerne i den nye bestyrelse var ankerstyrmand Anker Wilhelm Holm - og han skulle komme til at præge foreningen i mange år frem.

På generalforsamlingen i 1867 overtog A. W. Holm formandsposten og den beholdt han frem til 1904. Det var en periode med store erhvervsmæssige og økonomiske forandring. A.  W. Holm var af "natur meget bundet af det bestående,  og forholdene var derfor rolige nok i de første 20 år af hans formandsperiode". (citat: Kjøbenhavns Smedelaug af Torben Wraae. Kjøbenhavns Smedelaug, 1962)

Men i 1870erne skærpedes forholdene mellem arbejdsgivere og arbejdere, hvilket også gav anledning til sammenstød indenfor Smedemesterforeningen. En gruppe ønskede at omdanne den til en egentlig arbejdsgiverforening der kunne forhandle med fagforeningerne. A.  W. Holm - og andre med ham - ønskede ikke denne forandring.

Foreningen var med i 1885 da en fællesforening for arbejdsgivere i byggefagene blev oprettet. Og under indtryk af fagforeningernes øgede styrke begyndte en forandringsproces i Smedemesterforeningen i 1890erne. Spændingerne mellem de ændre medlemmer, heriblandt A. W. Holm og de yngre smedemester blev stadig stærkere og udviklingen var ikke på Holms side.