Mindetavle for Poul Herman Johannes Johannesen

Vinkelager 2. Tavle for Poul Herman Johannes Johannesen, 1910-1942, der døde efter arrestation på stedet.


Tekst på tavlen: "POUL HERMAN JOHANNESSEN / FALDT HER DEN 5. SEPTEMBER 1942 / I KAMP FOR DANMARKS FRIHED"

Mindetavle på gul murstensmur


Poul H.J. Johannesen; født i Smørum 5. september 1910. Han far var grosserer Johannes Johannesen. Moren hed Marzanne var russiskfødt. Hendes pigenavn var Krasnevsky. I november 1934 blev Poul H.J. Johannesen gift med Edith Eline Margrethe Lamprecht.

Da tyskerne besatte Danmark var Poul H.J. Johannesen ud at seje med S/S Lillian. Skibet lå i havn i Rouen. Herfra klarede det sig til England.
I 1941 gik Poul H.J. Johannesen i engelsk militærtjeneste og blev rekrutteret til Special Forces. Under operationen "Tabletop" (1942) blev Poul H.J. Johannesen, Christian Rottbøll og Max Mikkelsen kastet ud med faldskærm over Danmark. De skulle understøttet opbygningen af en modstandsbevægelse i landet og sende efterretninger til England.
Fra august 1942 benyttede de en lejlighed i Vanløse. Den 4. september fik det danske politi besked af de tyske myndigheder, om at de havde indkredset en radiosender der sendte kodede meddelelser til England til en karré på Vinkelagervej.
Politiet stormede efterfølgende lejligheder og det kom til skudvekslinger. En betjent døde. Poul H.J. Johannesen tømte hans giftampul og døde på vejen til Politigården.
(Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. Frihedsmuseets Venners Forlags Fond, 1990. 469 sider.)