Mindetavle for Erik Koch Michelsen

Vesterbro Torv 55A. Mindetavle for modstandsmanden Erik Koch Michelsen der blev dræbt under et flugtforsøg.

Mindetavle for MIX

Tekst på tavlen: "MIX" / Søkadet Erik Koch Michelsen / Holger Danske / Dræbt her i et flugtforsøg / på vej til henrettelse / i Ryparken den 3. marts 1945"

"Som meddelt i Dagspressen kom en tysk Bil Lørdag Formiddag kørende ad Vesterbrogade fra Raadhuspladsen. I Bilen befandt sig en dansk Fange. Da Vognen standsede op for rødt Lys ved Gasværksvej-Hjørnet, rev den Anholdte sig løs, sprang ud af Vognen og løb gennem Teater-Passagen. Ifølge Pressemeddelelsen ramtes Flygtningen af flere Skud og dræbtes."
(Citat: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse. Overborgmesterens Sekretariat. 1946)

Erik Koch Michelsen blev født 21. marts 1923 i på Frederiksberg. Hans far var underdirektør Joen Marius Michelsen og moren Edith Lea Rahbek (født Jensen).

I 1941 blev han student fra Frederiksberg Gymnasium. Som kadet i Søværnet blev han interneret den 29. august 1943 på Holmen. Han begyndte her at smugle våben ud og ødelægge materiale på stedet. Straks efter at interneringen sluttede indtrådte han i Holger Danske.

Holger Danske blev stiftet i foråret 1943 og blev en af de største danske modstandsgrupper under 2. verdenskrig. Som navnet antyder havde organisationen nationale, konservative rødder. Gruppen stod bag mange stikkerlikvideringer og sabotageaktioner.

E.K. Michelsen var medlem af Johns Gruppe i Holger Danske. Pga. af de illegale aktiviteter måtte han flygte til Sverige i januar 1944. Han vendte dog tilbage i starten af 1945 og blev leder af Marinegruppen under Holger Danske.
27. februar 1945 blev han anholdt og ført til Vestre Fængsel. Erik Koch Michelsen blev skudt og dræbt den 3. marts 1945 da han forsøgte at flygte fra en fangetransport der var på vej mod henrettelsespladsen på Ryvangen.

Erik Koch Michelsen i Frihedsmuseets Modstandsdatabase.