Mindetavle for Vilhelm Wright

Eskildsgade, på hjørnet ved Istedgade. Tavle for gårdmissonær Vilhelm Wright.

Tekst på tavlen: "I DENNE GAARD HOLDT / VILHELM WRIGHT / DET FØRSTE INDRE MISSIONS GAARDMØDE / MAJ 1881 / SÆDEN ER GUDS ORD"

Vilhelm Wright startede en række missionske gårdmøder på Vesterbro. Det første fandt sted i maj 1881 i gården på hjørnet af Istedgade og Eskildsgade.

Sammen med Rasmus Buch Clausen havde Wright stor betydning for missionen i 1880erne. Ud over gårdmøderne tog de bl.a. initiativ til Midnatsmissionen, hvor de opsøgte mænd der ville besøge byens utugtshuse og de oprettede missionslokaler i byens mere skumle gader - ikke uden at møde en vis lokal modstand.

Clausen og Wright "var begge brændende, nidkære Arbejdere for Guds Rige, der kun vilde ét, Menneskesjælens Frelse. De var ikke Mænd af stor Begavelse, men Kristi Kærlighed drev dem. Deres aandelige Tøjreslag var kun kort, men dette var baade deres Svaghed og deres Styrke." (citat: Kirkelig Forening for Indre Mission i København 1865-1915 af J. Steen og H. Hoffmeyer, side 60).

På initiativ af Indre Mission og med ejerens tilladelse, blev der i 1927 opsat en mindetavle for Vilhelm Wright og gårdmøderne. Mindetavlen er af rødligt marmor.
Ved den lejlighed hold Indre Missions daværende formand pastor Holt og provst Fenger et gårdmøde på det - for de lokale indremissionske - historiske sted.

Mindetavlen sidder i dag på muren ind til Gasværksvejens skole overfor Eskildsgade 42.