Danske Byerhverv

Virksomhedsregister til "De danske Byerhverv i Tekst og Billeder" 1904.

Udarbejdet af Mona Steen, 2001.

 

  bd side
Alumnia, Fajancefabrik 3 88-90
Andersen, Ferd., & Co. 2 335-337
Bähncke, W., & Co. Assurance-forretning, senneps- & Eddike-fabrik 2 331-334
Bang & Tegner 3 325-329
Bangs, A. C., Pelsvaremagasin 3 345-349
Beckett & Meyer, Grosserer-Firmaet 2 294-298
Berendsen, Sophus, A/S 2 368-371
Binder, J. L., & Co. Uldvare- og Tæppefabrik 3 69-74
Bing & Grøndahl, Porcelainsfabrikken 3 91-102
Børgesen, S., & Co. 2 219-225
Børre, J. & Co.s Efterfølger 3 350-352
Bruun, L. E., Grosserer-Firma 2 299-304
Carl, L. H. Dampskibsselskaberne Skjold, Carl og Gorm 3 55-58
Carl, Skjold og Gorm, Dampskibsselskaberne. Carl, L. H. 3 55-58
Celinders, Th., Overstykkemagasin 3 317-320
Cimbria, Vendila, Dampskibsselskaberne.Svendsen & Christensen. 3 47-54
Cloëttas, Brødrene, Chokoladefabrik 3 145-154
Colding & Co., Wilh. Groshandel med korn og foderstoffer 2 305-309
Dahl, Brødrene, Engros-Forretning i Jernrør, Belysnings-og Sanitetsart. 2 339-346
Dan, Livsforsikringsselskabet 2 121-124
Danmark, Det Gensidige Forsikringsselskab 2 33-40
Dansk Arbejderbank 2 87-92
Danske Cichoriefabrikker, De, Aktieselskabet. C. F. Rich & sønner 3 129-144
Danske Conservesfabrikker, De 3 155-159
Danske Dampmøller, De, Aktieselskabet 3 125-128
Danske Kulkompagni, Det. Fort. af J. P. Suhr & søns Kulforretning 2 255-264
Danske Lloyd 2 84-85
Danske Petroleums-Aktieselskab 2 275-286
Danske Spritfabrikker, De 3 241-256
Dehn, N. L., Dampvaskeri 3 119-123
Detailbanken, Aktieselskabet 2 115-120
Dragsted, Brødrene. Hofjuvelerere og hofguldsmede 3 307-310
Edelstein, Olsen & Co. Grosserer- og Fabrikant-Firma 2 375-380
Felumbs, Emil, Pianofortefabrik 3 281-284
Fisker, J., & Co. 3 353-356
Fjerde Søforsikrings-Selskab 2 79-83
Flindt, Drost & Co., Handelsfirmaet 2 348-353
Fonnesbech, A. 3 331-340
Forenede Dampskibsselskab, Det (D.F.D.S) 3 13-18
Frederiksholms Tegl- og Kalkværker 3 103-110
Fritsche & Co. 2 315-317
Glud & Marstrands Fabrikker 3 183-192
Gorm, Skjold og Carl, Dampskibsselskaberne. Carl, L. H. 3 55-58
Haastrup, H., & C. Andersen. Paraply- og Parasolfabrik 3 65-68
Handelsbank, Københavns 2 53-65
Hansen, A. N., & Co. 3 259-267
Hansen, C. K. Skibsrederi og Dampskibs-agentur 3 23-28
Heckser & søn. De Fisker’ske Rederier 3 19-22
Henriques & Løvengreens Trikotagefabrikker, Aktieselskabet 2 213-218
Hertz, Bernhard 3 305-306
Hirschsprung, A. M., & Sønner 3 227-233
Holm & Wonsild, Skibsmæglerfirmaet 3 39-44
Holten, Carl, Herrekonfektion 2 233-238
Jensen, Severin & Andr. 3 269-273
Jensen, W. E., & Søn, kobbersmede 3 295-297
Jensens, Fhn. Jørgen, Eftf.s & N. F. Muncks Jernforretninger 2 323-326
Jensens, Jørgen, Eftf. Hørkram- og Markfrøhandel en gros 2 319-322
Johnsen & Jespersen. Dampskibsselskabet Steam. Aktieselskab 3 45-46
Kastrup Glasværk, Aktieselskabet 3 257-258
Kgl. Octr. Alm. Brandassurance-Compagni for Varer og Effecter 2 143-146
Knudsen, Cornelius 3 275-280
Københavns Grundejerbank 2 109-114
Københavns Låne og Diskontobank 2 125-131
Københavns Mælkeforsyning 3 167-170
Københavns Private Laanebank 2 93-95
Københavnske Sø-Assurance-Forening, Den 2 75-78
Kongelige Porcelainsfabrik, Den og Alumnia 3 75-90
Kreditforeningen af grundejere 2 1-6
Kreditforeningen af Grundejere i København og omegn 2 96-101
Krüger, I., Ingeniør-Forretning 3 215-220
Kryolith- Mine- og Handelsselskabet 3 111-118
Landmandsbank, Den Danske 2 7-20
Lånekassen i København, Aktieselskabet 2 159-163
Larsen, J. & søns Pianofortefabrik 3 285-290
Larsens, N., Vognfabrikker, Aktieselskab 3 221-226
Ludvigsen & hermanns Jernstøberi 3 193-196
Lund, J. R., Pariseretablissement 3 299-304
Modeweg, J. C. & Søn. Aktieselskab. Brede Fabrikker 2 201-212
Møller Andersen, Chr., & Co. Trikotage-Forretning 2 227-232
Mønsted, Otto 2 327-329
Mønster, C. H., & Søn 2 265-273
Moresco, J., Aktieselskabet. Damekonfektion en gros 2 193-200
Müller, O. V., & Co.’s Dampvæveri 2 239-242
Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik, Aktieselskabet 3 207-212
Nienstædt & Co. 2 372-374
Norden, Dampskibsselskabet. Peter Brown, skibsreder 3 29-32
Nordisk Kaffe-Kompagni 2 354-359
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898 2 104-107
Nordstrand, Carl 2 287-289
Nye Danske Brandforsikrings-Selskab 2 147-151
Østasiatiske Kompagni, Det 3 3-12
Otto & Raben 3 341-344
Petersen, Herm. N., & Søns Pianofortefabrik 3 291-294
Petersen, Holger. Engros-Forretning og Fabrikker 2 165-176
Prince of Wales. Herreekvipering og skrædder 3 313-316
Prior, Axel, Aktieselskab 2 291-293
Privatbanken i København 2 21-32
Private Assurandører, De 2 71-74
Rahr & Co., Chr. 2 311-314
Rasmussen, Alex, Cigarfabrik 3 235-240
Recks Opvarmningskompagni 3 213-214
Rich, C. F & sønner. De Danske Cichoriefabrikker, Aktieselskabet. 3 129-144
Rubens, I. H., Fabrikker 2 177-192
Schjørring, N. A. 2 364-367
Schmidth, F. L., & Co., Ingenieur-Firmaet 3 171-182
Sibiriske Kompagni, Det 2 381-385
Simonsens, Chr. L., Efterfølgere. Herreekvipering og skrædder. 3 313-316
Skandinavia, Genforsikrings-Aktieselskabet 2 153-158
Skjold, Carl og Gorm, Dampskibsselskaberne. Carl, L. H. 3 55-58
Skjold. Dansk forsikring mod ulykkestilfælde 2 133-136
Smith, Mygind & Hüttemeier, Aktieselskabet 3 197-205
Sø-assurancecompagni, Det Kongelige Octroyerede 2 66-70
Søeborgs, A., Fabrikker 3 161-166
Sparekassen for København og Omegn 2 41-52
Steam, Dampskibsselskabet. Johnsen & Jespersen. Aktieselskab 3 45-46
Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det 2 243-254
Svendsen & Christensen. Dampskibsselskaberne Cimbria, Vendila mfl. 3 47-54
Svitzer’s, Em. Z., Bjergnings-Enterprise, Aktieselskabet 3 33-38
Trolle, P. 3 321-323
Tryg Livsforsikringsanstalt A/S 2 137-142
Utzon, N. P., Københavns Mekaniske Net- og Garnfabrik 3 59-64
Vendila, Cimbria, Dampskibsselskaberne. Svendsen & Christensen. 3 47-54
Waagepetersens Efterfølgere, Kgl. Hof-Vinhandler 2 360-363