Danske Byerhverv

Virksomhedsregister til "De danske Byerhverv i Tekst og Billeder" 1904.

Udarbejdet af Mona Steen, 2001.

A

 • Alumnia, Fajancefabrik. Bind 3, side 88-90.
 • Andersen, Ferd., & Co.. Bind 2, side 335-337.

B

 • Bähncke, W., & Co. Assurance-forretning, senneps- & Eddike-fabrik. Bind 2, side 331-334.
 • Bang & Tegner. Bind 3, side 325-329.
 • Bangs, A. C., Pelsvaremagasin. Bind 3, side 345-349.
 • Beckett & Meyer, Grosserer-Firmaet. Bind 2, side 294-298.
 • Berendsen, Sophus, A/S. Bind 2, side 368-371.
 • Binder, J. L., & Co. Uldvare- og Tæppefabrik. Bind 3, side 67-74.
 • Bing & Grøndahl, Porcelainsfabrikken. Bind 3, side 91-102.
 • Børgesen, S., & Co.. Bind 2, side 219-225.
 • Børre, J. & Co.s Efterfølger. Bind 3, side 350-352.
 • Bruun, L. E., Grosserer-Firma. Bind 2, side 299-304.

C

 • Carl, L. H. Dampskibsselskaberne Skjold, Carl og Gorm, Bind 3, side 55-58.
 • Carl, Skjold og Gorm, Dampskibsselskaberne. Carl, L. H.Bind 3, side 55-58.
 • Celinders, Th., Overstykkemagasin. Bind 3, side 317-320.
 • Cimbria, Vendila, Dampskibsselskaberne.Svendsen & Christensen.. Bind 3, side 47-54.
 • Cloëttas, Brødrene, Chokoladefabrik. Bind 3, side 145-154.
 • Colding & Co., Wilh. Groshandel med korn og foderstoffer. Bind 2, side 305-309.

D

 • Dahl, Brødrene, Engros-Forretning i Jernrør, Belysnings-og Sanitetsart. Bind 2, side 339-346.
 • Dan, Livsforsikringsselskabet. Bind 2, side 121-124.
 • Danmark, Det Gensidige Forsikringsselskab. Bind 2, side 33-40.
 • Dansk Arbejderbank. Bind 2, side 87-92.
 • Danske Cichoriefabrikker, De, Aktieselskabet. C. F. Rich & sønner. Bind 3, side 129-144.
 • Danske Conservesfabrikker, De. Bind 3, side 155-159.
 • Danske Dampmøller, De, Aktieselskabet. Bind 3, side 125-128.
 • Danske Kulkompagni, Det. Fort. af J. P. Suhr & søns Kulforretning. Bind 2, side 255-264.
 • Danske Lloyd. Bind 2, side 84-85.
 • Danske Petroleums-Aktieselskab. Bind 2, side 275-286.
 • Danske Spritfabrikker, De. Bind 3, side 241-256.
 • Dehn, N. L., Dampvaskeri. Bind 3, side 119-123.
 • Detailbanken, Aktieselskabet. Bind 2, side 115-120.
 • Dragsted, Brødrene. Hofjuvelerere og hofguldsmede. Bind 3, side 307-310

E

 • Edelstein, Olsen & Co. Grosserer- og Fabrikant-Firma. Bind 2, side 375-380.

F

 • Felumbs, Emil, Pianofortefabrik. Bind 3, side 281-284.
 • Fisker, J., & Co.. Bind 3, side 353-356.
 • Fjerde Søforsikrings-Selskab. Bnde 2, side 79-83.
 • Flindt, Drost & Co., Handelsfirmaet. Bind 2, side 348-353.
 • Fonnesbech, A.. Bind 3, side 331-340.
 • Forenede Dampskibsselskab, Det (D.F.D.S). Bind 3, side 13-18.
 • Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. Bind 3, side 3, 103-110.
 • Fritsche & Co. Bind 2, side 315-317.

G

 • Glud & Marstrands Fabrikker. Bind 3, side 183-192.
 • Gorm, Skjold og Carl, Dampskibsselskaberne. Carl, L. H. Bind 3, side 55-58.

H

 • Haastrup, H., & C. Andersen. Paraply- og Parasolfabrik. Bind 3, side 65-68.
 • Handelsbank, Københavns. Bind 2, side 53-65.
 • Hansen, A. N., & Co. Bind 3, side 259-267.
 • Hansen, C. K. Skibsrederi og Dampskibs-agentur. Bind 3, side 23-28.
 • Heckser & søn. De Fisker’ske Rederier. Bind 3, side 19-22.
 • Henriques & Løvengreens Trikotagefabrikker, Aktieselskabet. Bind 2, side 213-218.
 • Hertz, Bernhard. Bind 3, side 205-206.
 • Hirschsprung, A. M., & Sønner. Bind 3, side 227-233.
 • Holm & Wonsild, Skibsmæglerfirmaet. Bind 3, side 39-44.
 • Holten, Carl, Herrekonfektion. Bind 2, side 233-238.

J

 • Jensen, Severin & Andr. Bind 3, side 269-273.
 • Jensen, W. E., & Søn, kobbersmede. Bind 3, side 295-297.
 • Jensens, Fhn. Jørgen, Eftf.s & N. F. Muncks Jernforretninger. Bind 2, side 323-326.
 • Jensens, Jørgen, Eftf. Hørkram- og Markfrøhandel en gros. Bind 2, side 319-322.
 • Johnsen & Jespersen. Dampskibsselskabet Steam. Aktieselskab. Bind 3, side 45-46.

K

 • Kastrup Glasværk, Aktieselskabet. Bind 3, side 257-258.
 • Kgl. Octr. Alm. Brandassurance-Compagni for Varer og Effecter. Bind 2, side 143-146.
 • Knudsen, Cornelius. Bind 3, side 275-280.
 • Københavns Grundejerbank. Bind 2, side 109-114.
 • Københavns Låne og Diskontobank. Bind 2, side 125-131.
 • Københavns Mælkeforsyning. Bind 3, side 167-170.
 • Københavns Private Laanebank. Bind 2, side 93-95.
 • Københavnske Sø-Assurance-Forening, Den. Bind 2, side 75-78.
 • Kongelige Porcelainsfabrik, Den og Alumnia. Bind 3, side 75-90.
 • Kreditforeningen af grundejere. Bind 2, side 1-6.
 • Kreditforeningen af Grundejere i København og omegn. Bind 2, side 96-101.
 • Krüger, I., Ingeniør-Forretning. Bind 3, side 215-220.
 • Kryolith- Mine- og Handelsselskabet. Bind 3, side 111-118.

L

 • Landmandsbank, Den Danske. Bind 2, side 7-20.
 • Lånekassen i København, Aktieselskabet. Bind 2, side 159-163.
 • Larsen, J. & søns Pianofortefabrik. Bind 3, side 285-290.
 • Larsens, N., Vognfabrikker, Aktieselskab. Bind 3, side 221-226.
 • Ludvigsen & hermanns Jernstøberi. Bind 3, side 193-196.
 • Lund, J. R., Pariseretablissement. Bind 3, side 299-304.

M

 • Modeweg, J. C. & Søn. Aktieselskab. Brede Fabrikker. Bind 2, side 201-212.
 • Møller Andersen, Chr., & Co. Trikotage-Forretning. Bind 2, side 227-232.
 • Mønsted, Otto. Bind 2, side 327-329.
 • Mønster, C. H., & Søn. Bind 2, side 265-273.
 • Moresco, J., Aktieselskabet. Damekonfektion en gros. Bind 2 , side 193-200.
 • Müller, O. V., & Co.’s Dampvæveri. Bind 2, side 239-242.

N

 • Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik, Aktieselskabet. Bind 3, side 207-212.
 • Nienstædt & Co. Bind 2, side 372-374.
 • Norden, Dampskibsselskabet. Peter Brown, skibsreder. Bind 3, side 29-32.
 • Nordisk Kaffe-Kompagni. Bind 2, side 354-359.
 • Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898. Bind 2, side 104-107.
 • Nordstrand, Carl. Bind 2, side 287-289.
 • Nye Danske Brandforsikrings-Selskab. Bind 2, side 147-151.

O

 • Otto & Raben. Bind 3, side 341-344.

P

 • Petersen, Herm. N., & Søns Pianofortefabrik. Bind 3, side 291-294.
 • Petersen, Holger. Engros-Forretning og Fabrikker. Bind 2, side 165-176.
 • Prince of Wales. Herreekvipering og skrædder. Bind 3, side 313-316.
 • Prior, Axel, Aktieselskab. Bind 2, side 291-293.
 • Privatbanken i København. Bind 2, side 21-32.
 • Private Assurandører, De. Bind 2, side 71-74.

R

 • Rahr & Co., Chr. Bind 2, side 311-314.
 • Rasmussen, Alex, Cigarfabrik. Bind 3, side 235-240.
 • Recks Opvarmningskompagni. Bind 3, side 213-214.
 • Rich, C. F & sønner. De Danske Cichoriefabrikker, Aktieselskabet. Bind 3, side 129-144.
 • Rubens, I. H., Fabrikker. Bind 2, side 177-192.

S

 • Schjørring, N. A.. Bind 2, side 364-367.
 • Schmidth, F. L., & Co., Ingenieur-Firmaet. Bind 3, side 171-182.
 • Sibiriske Kompagni, Det. Bind 2, side 381-385.
 • Simonsens, Chr. L., Efterfølgere. Herreekvipering og skrædder. Bind 3, side 313-316.
 • Skandinavia, Genforsikrings-Aktieselskabet. Bind 2, side 153-158.
 • Skjold, Carl og Gorm, Dampskibsselskaberne. Carl, L. H. Bind 3, side 55-58.
 • Skjold. Dansk forsikring mod ulykkestilfælde. Bind 2, side 133-136.
 • Smith, Mygind & Hüttemeier, Aktieselskabet. Bind 3, side 197-205.
 • Sø-assurancecompagni, Det Kongelige Octroyerede. Bind 2, side 66-70.
 • Søeborgs, A., Fabrikker. Bind 3, side 161-166.
 • Sparekassen for København og Omegn. Bind 2, side 41-52.
 • Steam, Dampskibsselskabet. Johnsen & Jespersen. Aktieselskab. Bind 3, side 45-46.
 • Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det. Bind 2, side 243-254.
 • Svendsen & Christensen. Dampskibsselskaberne Cimbria, Vendila mfl. Bind 3, side 47-54.
 • Svitzer’s, Em. Z., Bjergnings-Enterprise, Aktieselskabet. Bind 3, side 33-38.

T

 • Trolle, P. Bind 3, side 321-323.
 • Tryg Livsforsikringsanstalt A/S. Bind 2, side 137-142.

U

 • Utzon, N. P., Københavns Mekaniske Net- og Garnfabrik. Bind 3, side 59-64.

V

Vendila, Cimbria, Dampskibsselskaberne. Svendsen & Christensen. Bind 3, side 47-54.

W

 • Waagepetersens Efterfølgere, Kgl. Hof-Vinhandler. Bind 2, side 360-363.

Ø

 • Østasiatiske Kompagni, Det. Bind 3, side 3-12