Industribygninger i Københavns Kommune

Indholdsoversigt over N. E. Jensen: Industribygninger i Københavns Kommune. Arbejdsnotat. 1-4. Planstyrelsen, 1991

Ordnet efter bydele (2004-inddelingen) og adresse og med en summarisk beskrivelse af bygningernes oprindelige funktion, om dette er nævnt i registranten.

Listen er under viderebearbejdning med henblik på en annotering af, om bygningerne stadig findes.

Udarbejdet af Bjørn Westerbeek Dahl, Rådhusbiblioteket, for Kulturmiljørådet for København og Frederiksberg, maj 2004.

 

    bd side
Bispebjerg      
Birkedommervej 33-35 Værksted og produktion 3 72-73
Bispevej 1 Nielsen & Jespersen 3 64-65
Bispevej 4 C. Schous fabrikker 3 66-69
Bispevej 25 Kontorer og lager 3 70-71
Blytækkervej 5 Flygel-og pianoværksted 3 74-75
Dortheavej 4 Farvemøllen 3 76-77
Dortheavej 10 Kontorer og værksted 3 78-79
Dortheavej 12 Kontorer og værksted 3 80-81
Dortheavej 37 Dansk Panserbox 3 84-85
Dortheavej 43 Carl Engholms Eftf., værksted for skibsinventar 3 82-83
Dortheavej 61-63 Enevold & Sønner, Dansk Husholdnings Industri 3 86-87
Glentevej 47 Værksteder, lager og kontorer 3 88-89
Glentevej 71 Trium, ingeniørforretning 3 90-91
Lygten 39-41 Enigheden 3 92-94
Lærkevej 13-15 Værkstedslokaler 3 96-97
Peter Ipsens Allé 20 Robert Nielsens Maskinfabrik 3 98-99
Rentemestervej 14 Nielsen & Jespersen, plastikvarer 3 100-101
Rentemestervej 25 Julius Winthers maskinfabrik m.v. 3 101-103
Rentemestervej 53 - nedrevet Schreiber & Carl Petersen, sæbefabrik 3 104-105
Rentemestervej 57 Carl Nielsen, smedefirma 3 106-107
Rentemestervej 59 Kontorer og værksted 3 108-109
Rentemestervej 62 Hindsgaul butiksmontøren m.v. 3 110-111
Rentemestervej 65-67 Skala Sko 3 112-113
Skaffervej 4-6 Blarke & Mahrt Trykfarvefabrik 3 114-115
Theklavej 10 Thors Dampvaskeri m.v. 3 116-117
Thoravej 35 Vald. Nielsens Metalvarefabrik 3 118-119
Tomsgårdsvej 23 Malerforbundet & Malersvendenes Arbejdsløshedskasse 3 120-121
Tomsgårdsvej 30 A. Leopolds Fabrik, produktionn 3 122-123
       
Christianshavn      
Langebrogade 8 Engelske Madrasfabrik 1 80-82
       
Indre By      
Adelgade 10 Gothersgades Elektricitetsværk 1 72-75
Dronningens Tværgade 4, baghuset Parkeringshus 1 76-77
Landemærket 11-17 Kontorbebyggelse 1 78-79
Pilestræde 34 Berlingske Officin 1 84-87
Studiestræde 52-54 Københavns Vandværk 1 88-91
Tietgensgade 33 Vestre Elektricitetsværk 1 93-95
       
Kongens Enghave      
Borgmester Christiansens Gade 51 Lager 4 22-23
Scandiagade 8 H. Hennings & Harving, pakhus 4 24-25
Scandiagade 14 Københavns Asfaltkompagni 4 26-27
Scandiagade 17-19 Citroën, udstilling og værkstedshal 4 28-29
Scandiagade 29 Dansk Ilt- og Brintfabrik 4 30-31
Scandiagade 31 Nordisk Simplex 4 32-33
       
Nørrebro      
Bragesgade 5 Nørrebro Remise/Nørrebrohallen 3 14-15
Bragesgade 10 Fabrik og smedje 3 16-17
Heimdalsgade 14-16 Værksteder og kontorer 3 26-27
Hørsholmgade 20 Cloette 2 82-83
Jagtvej 155 B-D Værksteder og kontorer 3 28-29
Nørrebrogade 45 Rud. Rasmussens Snedkeri 2 86-87
Nørrebrogade 66 C-E / Guldbergsgade 17 Smidt, Mygind og Hyttemeier 2 88-89
Rantzausgade 22 Produktionsbygning 2 90-91
Ravnsborggade 13 / Fælledvej 12 Fælledvej Understation 2 80-81
Ryesgade 3 Magnafon, metalvarefabrik 2 92-93
Ryesgade 19-21 Lager- og kontorbygning 2 94-95
Ryesgade 23 - nedrevet Andersen & Sørensen 2 96-97
Rådmandsgade 43-45 Kontorer og lager 3 46-47
Sigurdsgade 25 Merkur, kaffebrænderi 3 48-49
Struenseegade 7-9 Værksteds- og kontorbygning 2 102-103
Struenseegade 13-15 Københavns Papæskefabrik 2 104-105
Tagensvej 61-63 - nedrevet Erdmans graveri 3 50-51
Tagensvej 85-87 Holger Petersens Fabrik 3 52-55
Titangade 1 Salicats Express Compagni 3 56-57
Vermundsgade 9-11 Bilværksted og kontorer 3 58-59
       
Sundby      
Englandsvej 28 Dansk Aluminiums Industri 1 108-109
Finlandsgade 9-9A Papir en gros 1 110-111
Holmbladsgade 64-70 Sadolin & Holmblad 1 112-113
Holmbladsgade 111-113 Kontor og værksteder 1 114-117
Jemtelandsgade 1-3 Waldorff Kontor og trykkeri 1 118-119
Kløvermarksvej 30 Kloakpumpestation 1 120-121
Krimsvej 9 Fiskerøgeri 1 122-123
Laplandsgade 2-4 Fabriksbygning og lager 1 124-125
Laplandsgade 6 Lager for P. Winthers Savskæreri 1 126-127
Lergravsvej 53 Kontorer og produktionsrum fro maskinfabrik 1 128-129
Lergravsvej 55-59 Amager Industrigård 1 130-131
Liflandsgade 15 Inustribrug med bolig og administration 1 132-133
Lindgreens Allé 12 Gyldendal 1 134-135
Nyrnberggade 19 Amager gravøranstalt 1 136-137
Nyrnberggade 31 Celia kontor- og værkstedsbygning 1 138-139
Nyrnberggade 35 Philips 1 140-145
Prags Boulevard 38 Slagteri og senere smedeværksted 1 146-147
Prags Boulevard 49 Produktionsvirksomheder og kontorer 1 148-149
Prags Boulevard 94 Ingvar Petersen, Maskinfabrik 1 150-151
Raffinaderivej 10 De Danske Spritfabrikker 1 152-153
Reberbanegade 3 Jacob Holm & Sønner, Amagercentret 1 154-155
Siljangade 2-8 Danske Boghandleres Kommissionsanstalt 1 155-157
Siljangade 10 Rixen, maskinfabrik 1 158-159
Strandlodsvej 11 B Sadolin & Holmblad, lager 1 166-167
Strandlodsvej 5 Lorilleux & Compagni 1 160-161
Strandlodsvej 6 Brødrene Braun 1 162-163
Strandlodsvej 9 C. Bovendt, limfabrikant 1 164-165
Strandlodsvej 15 Brødrene Hentze, bolte og møtrikker 1 168-171
Strandlodsvej 42 Basta, låsefabrik 1 172-173
Strandlodsvej 44 Dansk Staalmøbelfabrik 1 174-175
Sundholmsvej 87 Swan A/S 1 176-177
Uplandsgade 54 Dansk Silkeindustri 1 178-179
Uplandsgade 72 E. Sommer, autoværksted og bilforhandling 1 180-181
Ved Amagerbanen 15 Lagerbygning 1 182-183
Ved Amagerbanen 21 A-D Dansk Lommetørklædefabrik 1 184-185
Ved Amagerbanen 25-27 Københavns Sæbefabrik 1 186-187
Ved Amagerbanen 31 Q Production / E. Lanng, fabrikation 1 188-189
Vermlandsgade 38-40 Gluten 1 190-191
Vermlandsgade 64-66 Sadolin Industri A/S 1 192-195
Vermlandsgade 71 Kontorer og værksteder 1 196-197
Vermlandsgade 75 Dansk Andels Ægeksport 1 198-199
Øresundsvej 128 - delvis nedrevet Allan Christensen & Co. 1 200-203
Øresundsvej 147 - nedrevet Vølund 1 204-207
       
Valby      
Carl Jacobsensvej 16-18 Dansk Pressefabrik, værksteder, lager og kontor 4 38-39
Carl Jacobsensvej 25 Københavns Sukkerraffinaderi 4 40-43
Carl Jacobsensvej 29-37 Skandinavisk Henkel 4 44-45
Gammel Køge Landevej 18 Kraftstation 4 46-47
Gammel Køge Landevej 20 F. L. Schmidt & Co. 4 48-49
Ottiliavej 7 H. Lundbeck & Co. 4 50-51
Skolegade 12 Bomuldsspinderiet 4 52-53
Trekronergade 30 Trekroner Bryggeri 4 54-57
Valby Langgade 95 - delvis nedrevet Norden, porcellænsfabrik 4 58-59
Valgårdsvej 2-8 Industribebyggelse til to firmaer 4 60-61
Værkstedsvej 8-54 Andelsselskabet Værkstedsbyen 4 62-63
       
Vanløse      
Apollovej 31 B H. Mortensen Timming, glarmester 4 82-83
Linde Allé 51 H. P. Hansens Cykelfabrik 4 84-85
       
Vestamager      
Halfdansgade 8 C. W. Obel 2 8-9
Kigkurren 6-8 Howitz & Kattentid 2 10-11
Kigkurren 10 Værksteder og kontorer 2 12-13
Leifsgade 22 - nedrevet Privatbanken 2 14-15
Njalsgade 13-27 Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 2 16-21
Snorresgade 20 Shipco-Shipping 2 22-23
Snorresgade 22 Hertz Bogtrykkeri 2 24-25
Sturlasgade 12 Blyantsfabrikken Viking 2 26-27
Sturlasgade 14 Rudolf Olsen Kunstforlag 2 28-29
       
Vesterbro      
Godsbaneterrænet Centralværkstederne 2 50-54
Halmtorvet 9-17 Den Brune Kødby 2 36-41
Halmtorvet 19-27 Den Hvide Kødby 2 42-47
Halmtorvet 29 Alfred Benzons Fabrikker 2 48-49
Valdemarsgade 10-12 F. L. Bie, finmekanik 2 56-57
Vesterbrogade 95 A Etagelænge 2 58-59
Vesterbrogade 140-142 Tvedes Bryggeri 2 60-63
Vesterbrogade 148 Den Sorte Hest 2 64-65
Vesterbrogade 149 Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik 2 66-69
       
Østerbro      
Aldersrogade 6 Hellesens Fabrikker 3 8-11
Aldersrogade 8 Johnsen & Johnsen 3 12-13
Blegdamsvej 60-62 Nielsen & Winther 2 76-79
Fanøgade 17 Chr. Hansens Laboratorium 3 18-21
Haraldsgade 53 LK-Ness 3 22-25
Jagtvej 169 Bryggeri, senere cigarfabrik 3 30-31
Jagtvej 175 - delvis nedrevet Galle & Jessen 3 32-33
Landskronagade 62-70 Wessel & Vetts Dampvæveri 3 34-35
Masnedøgade 20 Nestlé 3 36-37
Nyborggade 17 Nyrops Gasbeholder 2 84-85
Ragnagade 7 Georg Jensens Sølvsmedie 3 38-39
Ragnagade 9 - nedrevet Nordisk Droge & Kemikalie 3 40-41
Rønnegade 5 Nordisk Droge & Kemikalie 3 42-43
Rønnegade 7 / Teglværksgade 31 NCR 3 44-45
Strandboulevarden 84 - nedrevet Kryolitfabrikken Øresund 2 98-101
Vejlegade 4-10 Danske Andelsslagteriers Tarmsalg 2 106-107
Viborggade 70 Smergelfabrik 2 108-109
Østbanegade 169 Lager 2 110-111
Østre Allé 6-16 Østre Elektricitetsværk 2 Østre Elektricitetsværk
Århusgade 88 Hans Just Magasiner 2 116-119
Århusgade 101-103 Århusgades Remise 2 120-121