Kronikregister

Person- og Stedregister til Københavns Kronik nr. 1-100.

Udarbejdet af Bjørn Westerbeek Dahl

Registret omfatter de sted- og personnavne, der er nævnt i det artikelstof, der har været bragt i Københavns Kronik fra nr. 1 i januar 1972 til nr.100 i 2003.

Personnavne er medtaget i fuldt omfang. Hvor det ikke har været muligt at verificere personen med for- og efternavn.er

Årstal er angivet ved personer, der ikke via biografiske lexika og andre opslagværker let lader sig identificere. Dobbelte efternavne skal søges under første led, og der er ikke udarbejdet henvisnimger.

Stednavne er kun medtaget, når de ligger i Nordsjællands- og Øresundsområdet, altså Københavns nærmeste opland.

 

  nr. side
A    
Abrahams, N. C. C., professor 91 6
Absalon, biskop 21
53
5
4
Adelgade 24 2-3
Ahlefeldt, Hans von, oberst 93 5
Aird, John, ingeniør 62 3-5
Alexandra, prinsesse, g. m. prins Joachim 89 6
Algreen Ussing, Tage, politiker 8 7
Almindeligt Hospital 1 4
Altona 1 5
Amagerport 35 7
Amagertorv 16
53
4
6
Amagertorv 27 50 7
Amaliegade 55 4
Amalienborg 16 7
Amalienborg Eksercerplads og Have 7
18
3
6-8
Amalienborg Plads 24 2
Amberg, Hans Christian, arkitekt 4 5
Ambt:, Charles, ingeniør 80
84
5
4, 6
Anders Nyvig A/S, ingeniørfirma 70 3
Andersen, skrædder, 1920'erne 23 4
Andersen, C. C., politiker 88 5
Andersen, C. T., arkitekt 66 4
Andersen, H. C., forfatter 8
16
5
3
Andersen, Jens, 1659 93 6
Andersen, Jonas, runeforsker 98 6
Andersen, Mogens, billedkunstner 42 4
Andresen, "borgerinde", 1876 85 7
Angell, Karen, g. m. P. F. Suhm 19 4, 6
Angleterre, hotel 13 4
Ankerøen 95 3-7
Anne Sejllæggers, 1647 79 6
Arbejdermuseet 26 2-3
Arbejdernes Forsamlingsbygning, Rømersgade 22-24 26
81
85
2-3
3-6
5
Arresthuset, Nyholm 66 4
Arsenaløen 66 3-4
Assistens Kirkegård 3 3-5
B    
Bajer, Frederik, politiker: 85 4
Bajer, Mathilde, kvindesagskvinde 85 4
Baldersen, David, tømmermester 98 7
Balle, Marie Elisabeth, g. m. H. F. Friese. 15 2, 6
Balle, Peder Moldrup, stadskonduktør 15 2
Bandier, Johanne Marie, stadekone, 1870 86 9-10
Barnekow, frk., 1849 55 4
Bastionen ved Iskulen 77 8
Becher, Christiane, g. m. P. F. Suhm 19 6
Bechman, J. D., bankfunktionær 2 7
Becker, Carl, overretssagfører 4 6
Beckett, Francis, kunsthistoriker 87 7
Behrens, Carl, forfatter 33 4
Behrents, Andreas, gartner, 1744/48 18 3-6
Beklædningsmagasinet, Frederiksholm 66 4
Bendichsen, 1849 55 4
Bentsen, Ivar, arkitekt 84 3
Benzon, Alfred, apoteker 13 8
Berendsen, Peder, soldat, 1662 88 11
Berendt, Simon, klædehandler 55 3
Berg, A., begravelsesdirektør 12 4
Beyer, Mette Bruun 89 3-6
Bie, Curt, arkitekt 87 9
Bille, Kay, genealog 81 6
Bindesbøll, M. G., arkitekt 20 3
Bindesbøll, Th., billedkunstner 85 1
Bing, M. H., handelsmand og fabrikant 13
55
7
4
Birkmand, V., arkitekt 66 4
Bispebjerg 58 3-5
Bispebjerg Hospital 74 3-4
Bispegården 9 4
Bissen, H. W., billedhugger 62
74
4
3
Bistrup 18 5
Bjørk, Nina, medlem af Selskabet for Københavns Historie 85 10
Bjørn, Andreas, købmand 18 8
Bjørn, Karen, enke efter Andreas B 18 8
Blegdammene 18
90
3
4
Blegdamsvej 18 3
Blicher, St. St., forfatter 15 6
Blixen, Karen, forfatter 23 6
Blågård 28 2-3
Blågårds Plads 84 1, 3-4
Blågårdsgade 28 2
Bohrmann, Gert, soldat fra Bremen 88 11
Bomholt, Julius, politiker 33 3
Bonde, Niels, konservator 95 5
Borchenius, Nielsine, stadekone, 1870 86 10
Borchs Kollegium 9
33
4
5
Borgergade 24
70
2-3
8
Borgergade 111, Nyboder Pigeskole    
Borup, Johan, højskoleforstander 22 2-4
Borup, L. C., borgmester 21
87
89
4-5
6
6
Borups Højskole 22 3
Boulevardbanen 58 7
Bournonville, August, balletmester 55 3
Brahe, Tycho, astronom 46 5
Bramson, Karin, forfatterinde 74 3
Brandorph, Hans, fabrikant 91 4
Brede 91 3, 6-7
Bredefeld, J. C., læge og filantrop 15 6
Bredgade 18
24
6
2
Bredgade 2, Det Kanneworffske Hus 64 3
Bredgade 26, se Lindencrones Palæ    
Bredgade 28, se: Odd Fellow-Palæets koncertsal    
Bredgade 34-36 91 4-7
Bredgade 63-65 46 8
Bredefeld, J. C., læge 15 6
Brink Madsen, Lone, højskoleforstander 15 6
Brink Madsen, Palle, højskoleforstander 22 4
Brinkopff, H. V., arkitekt 46 7
Bristol, hotel 70 3
Brodersen, ismejerist, 1920'erne 23 7
Brolæggerstræde 15 3
Brune Kødby 25
87
2-3
9
Bruun, Carl, ingeniør 87 9
Bruun, Henry, overarkivar: 3 5
Buchmann, Vagn 81
88
3-6
3-8
Bugge, Th., landmåler 5 4
Buhs, Jens, handlende, 1849 55 3
Bundgaard, Anders, billedhugger 74 3
Bymuseet, se: Københavns Bymuseum    
Bærents, Andreas, se: Behrents, Andreas    
Børge, Johannes, ingeniør: 87 9
Børnehuset 18 3
Børsen 62 4
Bøttzauw, Erik, kunstner 4 7
Bådværftet, Frederiksholm 66 4
C    
Caritasbrønden 53 5
Carl Johansgade 90 5
Carlsberg 54 4
Carlsberg-Siloen 54 4
Carlsberg-Viadukten 87 11
Caroline Mathilde, dronning 89 5
Carstensen, W. A., kontreadmiral 80 6
Casino 55 4
Caspersen, H, ankersmed, borgerrepræsentant 8 7
Charlottenborg 79 1
Charlottenborgs Udstillingsbygning 46 7
Christensen, Balthazar, politiker 8 7
Christensen, Viggo, borgerrepræsentant 99 2
Christian den Yngre af Anhal 86 4
Christian den 4. 86 3
Christian den (5.), "den udvalgte prins" 89
98
4
6
Christian den 9. 89 5
Christian den 10. 89 6
Christian den 10.s Plads 24 2
Christian 10.s Rytterstatue 24 2
Christiansborg (1) 16 7
Christiansborg (2) 32 3
Christiansborg (3) 21
28
3
3
Christiansborg Ridebane 17
38
3
2-3
Christiansborg Slotskirke 58 6
Christianshavn 94 7
Christianshavns Kirke, se: Vor Frelser Kirke    
Christianshavns Torv 23 7
Christiansholm 66 3
Christiansen, frk., modehandlerske, 1920'erne 23 4
Christiansen, Carl, medlem af Selskabet for Københavns Historie 85 10
Christianus Sixtus, se Sixtus    
Christoffersen, Peder, tømmermand 9 3
Cirkusbygningen 46 7
Clausen, enke efter bødkersvend, 1876 86 9
Clausen, kvindesagsforkæmper, -1876 85 6
Clausen, Ludvig, arkitekt 17
80
5
5
Clemensstaden 58 8
Colding, August, ingeniør 13 4
Crone, V. C., politidirektør 13 6
Curiell, cigarhandler, -1870 86 9
Cyrus, Christian Gottlieb, øjenlæge 15 4-5
D    
Dagmarhus 70 3
Dahl, Bjørn Westerbeek 62
66
71
72
74
79
80
83
85
86

88
90
93
94
97
98
99
3-5
6-8
3-12
7-8
3-4
4-7
4-6
3-5
10-11
3-5
9-10
9-11
4-7
4-7
3-7
3-6
4-7
1-3
Dahl, Flemming, historiker 33 4
Dahlerup, Vilhelm, arkitekt 10
13
66
74
84
8
5
5
6
4
Dahlerups Pakhus 66 5
Damhussøen 42 8
Dampfærgevej 2-4, se: Frihavnens Elektriske Centralstation    
Daniel, fransk øjenlæge, 1756 15 4
Danske Bank, se: Holmens Kanal 14    
Danske Komedie, se: Det Kongelige Teater    
David, C. N., nationaløkonom 8 7
Dich, John, arkitekt 46 8
Didrik Badskjærs Gang 13 4
Ditlevsen, Tove, forfatter 84 6
Dokken 66 4
Dokøen 66
99
3-4
3-7
Domhuset 21
70
3
7
Douchette, Richard, ingeniør 98 7
Dragespringvandet 70
85
3
11
Dreyer, Augustus, 1659 93 6
Dronning Louises Bro 84 4
Dronningegården, se: Dronningens Tværgade 23-45, 32-54    
Dronningens Have (uden for Vesterport) 79 7
Dronningens Tværgade 23-45, 32-54, Dronningegården 70 6, 8
Dronningens Tværgade 54 91 4
Drubien, Kilian, galanterihandler 16 4
Dybbøl Banke 58 5
Dybensgade 2
83
4
4
Düffel, Jokum, snedker 93 6
Dyrehaven, se Jægersborg Dyrehave    
E    
Eckersberg, C. W., billedkunstner 89 5
Eegberg, H. H., topografisk maler 16
46
7
6
Eggers, Nicolai, gartner 18 6
Ehlers, Edvard Diderik, borgmester 88 6
Eichler, konsumtionsskriver ved Nørreport, 1760'erne 2 4
Eigtved, Nikolaj, arkitekt 10
38
3, 6
2-3
Ejlers Kollegium 9 4
Ejlersen, Torben 70
87
89
99
2-5
4-9
6
1
Elling, Christian, kunsthistoriker 19
33
4
4
Emdrup Sø 42 6
Engel, politiadjudant, 1769 2 5
Enghavevej 40, se: Folkets Hus    
Erichsen, John 7
16
20
21
3-6
3-8
3-6
3-7
Erichsens Palæ 77 8
Erik af Pommern 95 7
Eriksen, slagteriarbejder, 1890erne 3 5
Erlach, Fischer von, østrigsk arkitekt: 38 3
Ernst, J. B., politimester, 1711 62 6
Escoffier, A., fransk madartist 1 3
Esmann, Viggo, fødselslæge 99 2
Estrup, J. B. S., konseilspræsident 89 5
Estrup; L., borgmester 33 8
Estvad, Leo, kunsthistoriker 4 7
Ette, C. R., borgerrepræsentant 88 6-7
F    
Faber, Peter, telegrafdirektør, forfatter 83 6
Fabritius, Albert, historiker 33 7
Falkman, Ludvig B., rådmand i Malmö 82 3
Falkoner Allé 90 7
Fenger, Carl Emil, dr. med., folketingsmedlem 10 6
Fenger, H. M., Holmens provst 4 6
Fenger, Ludvig, arkitekt 25
89
3
5
Farvergade 46 5-6
Filosofgangen 86 9
Fincke, kæmner, 1748 18 6
Fiolstræde 32 3
Fisker, Kay, arkitekt 70 5, 8
Fiskerhuset 16 4
Flick, Moritz, 1659 93 6
Flinch, A. C. F., xylograf 13 4, 6
Flindt, Thomas Jacob, prokurator 2 6
Folkets Hus, Enghavevej 40 74 6
Forenede Fagforbunds lokaler, se: Købmagergade 52    
Fortunstræde 1 78 6
Francke, Christian, læge 79 6
Fredensdal, Søllerød 19 7
Frederik den 2. 89 3
Frederik den 3. 86
98
4
3
Frederik den 4. 95
97
3-4
6
Frederik den 6. 89 4
Frederik den 7. 84 6
Frederiks Hospital 15 2, 4
Frederiksberg Bakke, se Valby Bakke    
Frederiksberg Rådhus 21 5
Frederiksberggade 17
53
3
6
Frederiksborggade 23 3-6
Frederiksborggade 7 43 5-6, 8
Frederiksborggade 18 22 2-3
Frederiksgade 24 2
Frederiksholm 66 3-4
Frederiksholms Kanal 94 5
Frederiksholms Kanal 24, se: Borups Højskole    
Fremad, boglade 23 5
Fri Aktuelt, dagblad 70 3
Friese, Henrik Frederik, kirurg 15 2-6
Frihavnen 66
94
5
4-5, 7
Frihavnens Elektriske Centralstation, Dampfærgevej 2-4 74 6
Friis, Christian, kansler 86 3
Friis, Jens Krag Juel Wind, godsejer 15 6
From, frk., 1849 55 4
Funder, Jørgen 42 2-4
Funder, Lise 38 2-3
Fælledvejens Brandstation 23 6
Færgestræde 9 5
Fæstningsterrænet 86
88
9
3
G    
Gammel Kloster 46 6
Gammel Kongevej 25
90
2
4-5
Gammel Vartov 46 5
Gammelholm 9
53
66
94
5
6
3
3
Gammeltoft, J. C., borgmester 10 7-8
Gammeltorv 9
53
4
3-7
Gammeltorv 6, Stillings Hus 58 6-7
Gammeltorv 42
53
6
4
Gamrath, Helge 66 3
Garnisons Kirke 9 5
Gasværkshavnen 94 5
Gasværksvej 25-27, se Skomagersvendebroderselskabets Stiftelse    
Gedde, Christian, korttegner 19
90
4
1
Gentili, Bo 82 3-6
Gefionspringvandet 74 3
Geleff, Poul, politiker 1 7
Gelskerchen, Jacob, sukkerbager 16 4
Georg, hertug af Braunschweig-Lüneburg 86 4
Gernes, Poul, billedkunstner 42 3
Gertner, J. V., billedkunstner 62 4
Giles, Alfred, arkitekt 66 4
Gimle, traktørsted: 85 6-7
Gindrup, Charlotte Louise, 1878/1886 81 5
Gindrup, Christinanie, 1845 81 6
Gindrup, Julie, 1878 81 5-6
Gindrup, J. H. H. L., snedkermester 81 3-6
Gjedde, se: Gedde    
Gjerdevik, Niels Erik, billedkunstner 42 4
Gjethuset (ved Gammel Mønt) 86 4
Glad, C. F., generalkonsul 22 4
Glud, garver i Borgergade, 1849 55 4
Glückstadt Slot 86 4
Goethe, Johann Wolfgang von, forfatter: 1 7
Gothersgade 9 4
Gothersgade 129, kælderbeværtning 85 9
Gothersgades Elektricitetsværk 80
87
5
7
Gottlob, Kaj, arkitekt 50 6
Griffenfeldtsgade 28 2
Grov- og Kleinsmedien, Frederiksholm 66 4
Grundtvig, N. F. S., teolog 8
22
46
58
5
2
6
3
Grundtvigskirken 58 3-5
Grønttorvet 23 5
Gråbrødre Torv 9
16
83
87
4
7
6
5
Gyldenløves Bastion 17
70
88
3
2
6
Gyldenløvesgade 21 70 5
Gyllembourg, Thomasine, forfatterinde 50 4
Gymnastik- og Eksercerhuset, Frederiksholm 66 4
Gørtz, August Lorenz Vilhelm, skomager, d. 1889 3 3
Gøthche, Morten, marinearkæolog 95 4
H    
H. C. Andersens Boulevard 17
21
70
85
5, 7-8
5
3
1
H. C. Andersens Boulevard 10, se: Tegneskolen for Kvinder    
Hagemann, G. A., fabrikant 87 6
Hagemann, P. C., arkitekt 13
60
4
1
Hall, C. C., kultusminister 10 7
Halmtorvet 25 2-3
Hammeleff, Frederik, billedhugger 46 5
Hammond, Frederik, kancelliråd 2 3
Handelin, Christiana Susannea, 1757 62 5
Hanneken, Hermann von, general 77 4
Hannover, Adolph, læge 13 5
Hans, konge 53 5
Hans Pottemager, 1659 93 5
Hansen, fru, vaskekone, 1920-erne 23 4
Hansen, 1889, orkesterleder 3 3
Hansen, C. F., arkitekt 20
21
87
3-4, 6
3
4
Hansen, Caroline Christine, stadekone, 1870 86 9
Hansen, Christian, arkitekt 20
62
3
4
Hansen, Erhardt, værtshusholder 85 5
Hansen, Georg, cigarmager 94 7
Hansen, H. P., borgerrepræsentant 8 7
Hansen, H. P., advokat 94 6-7
Hansen, Hans Peter, -1839 64 3
Hansen, Johannes, billedhugger 84 5
Hansen, Osvald, administrator i Selskabet for Københavns Historie 33 8
Harboe, H. C.: urtekræmmer 91 6
Harsdorff, C. F., arkitekt 78
89
4
4
Hatting, graver på Assistens Kirkegård, 1889 3 4
Havemann, Claus, billedkunstner 42 4
Havnegade 83
94
1
5
Haye, Abraham de la, ingeniør 98 5
Hedebygade 24-30 84 6
Hedegaard, R. C. C., arkitekt 87 9
Heegaard, Anker, fabrikant 84 3
Heegaards jernstøberi 84 3
Heger, Stephen, kæmner 18 5-6
Heiberg, J. L., digter 8 5
Heiberg, P. A., forfatter 50 4
Helligåndshospitalet 46 5
Helligåndskirken 9
16
4
3, 7
Henrik, prins 89 6
Henriksen, Peder, foged på Børnehuset 98 7
Herholdt, J. D., arkitekt 87 10
Herkulespavillonen, Kongens Have 5 5
Hermansen, Victor, museumsinspektør 33 4, 7
Hesten og Løven, skulptur 86 4-5
Hetsch, G. F., arkitekt 7
62
78
5
4
4
Hillerød 35 5
Hillmer, øjenlæge, 1774 15 3, 4
Hirschsprung, Heinrich, tobaksgrosserer 74 5
Hirschsprungske Samling 74 5
Hjørring, Anders Mathiessen, præst 66 3
Hoffmann, Gottfried, ingeniør 90 4-5, 6-7
Hofgaard, G., bankfunktionær 2 7
Hofteatret 5 5
Holberg, Ludvig, forfatter 10
15
16
3
3
3-8
Holck, Christian, officer 98 4
Holger Petersens Arbejderboliger, Tagensvej 83-85 58 6
Holger Petersens Fabrik 58 6
Holm, Axel 8
10
11
3-11
3-8
8
Holm, Hans J., arkitekt 25 2
Holm, Hans Mortensen, tyv 2 7
Holm, Karen, frk., 1878/90 81 6
Holm, Peter, politiker 88 5
Holmen 66 3
Holmens Kanal 77 8
Holmens Kanal 2, se: Erichsens Palæ    
Holmens Kanal 14 78 4-5
Holmens Kirke 9 5
Holmens Klokke 16 3
Holmensgade 13 3-4
Holst Eriksen, Peter, kunsthistoriker 78 1
Holstein, Johan Ludvig, oversekretær 18 3-9
Holtz, R., skibsbygger 94 5
Hornbech, C. B., hofbygmester 7 5
Hornemann, Emil, læge 13 6
Horst, Friedrich Ernst, kaptajn 5 6
Hovedbanegården (Københavns 2. banegård) 88 3
Hovedbanegården (København 3. banegård) 58 7
Hovedbrandstationen 23
80
6
5
Hovedvagten på Nyholm 66 3
Hovedvej 1 46 8
Husum, Peter, billedhugger 86 3-4
Husum Skole 74 7
Hvide Kødby 87 xx
Hvidt, L. N., politiker 8 7
Händel, Chr. Gottlieb, slægtning til G. F. H., 1750/1756 62 5
Händel, Georg Friedrich, komponist 62 5
Häusser, Elias David, arkitekt 38 2-3
Høeg, Just, rigsrådsmedlem 98 6
Høgsbro, Sophus, politiker 10 7
Høier, stivelsesfabrikant, 1849 55 4
Højbro Plads 87
89
8
5
Hørdum, Christen Iver, politiker 3
81
3-4
4
Høserich, Hans Jørgen, handelsmand 9 5
Høst-Madsen, Lene 95 3-7
Haaber, Johan Joseph 11 3-5
Haaber, Otto Christian 11 6
I    
Industribygningen 17
70
3-5
3
Industricaféen 17 5
Industriens Hus 17
70
3-8
3
Iversen, Mogens 19 3-7
J    
Jacobi, Bruno, ocultist, 1632/53 15 3
Jacobsen, Arne, arkitekt 17
58
7
6
Jacobsen, Carl, brygger 4 3
Jacobsen, Holger, arkitekt 70 6
Jakobsen, P., værtshusholder, 1876 85 9
Jagtvej 66
90
5
Jardin, Nicolas-Henri, arkitekt 38 3
Jensdatter, Kirsten, g. m. Peter Christoffersen 9 3
Jensen, A. Chr., malermester 72 7
Jensen, Albert, arkitekt 46 7
Jensen, Albert, hoteldirektør 99 1
Jensen, Berit, billedkunstner 42 4
Jensen, Chr. Axel, historiker 33 4
Jensen, Ferdinand Vilhelm, arkitekt 46 8
Jensen, Georg, sølvsmed 91 6
Jensen, Hans Peter, soldat fra Pjedsted, 1849 55 3
Jensen, Jens, borgmester 8
99
8
1
Jensen, Johan, garnter i Kloster Kühn 9 3
Jensen, Sigurd, stadsarkivar: 5
11
33
3-6
3-6, 8
3
Jensen-Klindt, P. V., arkitekt 35
58
7
3
Jerichau, P. A., direktør 33 4
Jernbanegade 8 46 7
Joachim, prins 89 6
Johansen, David, møller 18 5
Johansen, Jens, borgmester 72 5
Johansen, Karl, arbejdsmand 88 5
Jonstrup Seminarium 28 2
Juel, Jens, billedkunstner 19 6
Jægersborg Dyrehave 85 9
Jørgensen, Augusta, g. m. Louis Pio 85 5
Jørgensen, Henning, arkitekt 74 6
K    
Kabysse- og Vandkassemagasinet, Frederiksholm 66 4
Kagen på Nytorv 53 5
Kalkbrænderihavnen 94 5
Kalvebod Bastion 58 5
Kalveboderne 9 5
Kampmann, Hack, arkitekt 70 7
Kampmann, Henrik, huslærer 19 4
Kanneworff, L., lærredshandler 64 3
Kanneworffske Hus, se Bredgade 2    
Kanonbådsskurene, Holmen 66 4
Kaper, Ernst, borgmester 12
33
4, 6
4
Kasernebygningen, Nyholm 66 4
Kastellet 86
88
97
4-5
9, 11
3, 5
Kastrup 85 11
Kattesundet 83 4-5
Kemp & Lauritzen 87 6-7
Keyser, H. H., tømmermester 10 7-8
KHR A/S Arkitekter 70 3
Kierkegaard, Michael Pedersen, klædekræmmer: 35 5
Kierkegaard, Søren, filosof 8 5
Kilometerstenen (på Rådhuspladsen) 70 3
Kirchhoff, Hans, stenhugger 86 5
Kirkeby, Per, billedkunstner 42 4
Kirsebærgangen 86 9-10
Kjæde-Ordenens Logebygning, Klerkegade 10 A 50 6
Kjærgaard, Poul, arkitekt 87 10
Kjølbye, Bente 16 3-8
Klausen, K. M., borgerrepræsentant 8 7
Klein, bager i Store Købmagergade, 1849 55 4
Klein, Charlotte, forstanderinde 62 8
Klein, Vilh., arkitekt 17
62
3
8
Klerkegade 10 A, se: Kjæde-Ordenens Logebygning    
Klinges, Kej [!], 1728 9 4
Klosterstræde 9 4
Klædeboderne 9
16
4
4
Kløvermarken 33 3
Knabrostræde 15 3
Knuth, Eggers Christopher, greve 89 5
Kobbersmedien, Frederiksholm 66 4
Koch, Fritz, arkitekt 66 4-5
Kofoed, Hans, expeditionssekretær 33 8
Komediehuset, se: Det Kongelige Teater    
Kommunehospitalet 23
41
88
6
3-4
3
Kompagnistræde 28 67 3
Kongelige Bibliotek 19 3-4
Kongelige Skydebane, Vesterbrogade 59 21 5
Kongelige Teater 5
10
21
55
4-5
3-8
3
4
Kongens Have 5
9
86
4
5
1, 3-5
Kongens Nytorv 7
9
10
18
77
79
81
85
3-6
5
3, 5-7
7-8
1, 5-9
1
1
10-11
Konsistorium 9 4
Korshagen, Erik, arkitekt 62 8
Kraft, frk., 1849 55 4
Krag, oberst, 1649 88 11
Krause, entreprenør, 1880 88 5
Kremmer, Johan, gartner 9 3
Kremmer, Kirstine Marie 9 3-6
Kremmer, Lorenz, søn af Johan Kremmer 9 3
Krieger, Johan Cornelius, arkitekt 43
79
4
7
Krindsen, Kongens Nytorv: 18 7-8
Kristensen, Eske, arkitekt 70 8
Kromann, Jonas Albert, kaptajn 94 3-6
Kronborg 5 5
Kruse, Bent 23 3-8
Krystalgade 83 3-4
Kultorvet 4 7
Kunstakademiet 89 5
Kunstindustrimuseets Bygning, H. C. Andersens Boulevard 85 1
Kystbanen 58 7
Kvægtorvet 25 2-3
Kvæsthusbroen 24
94
2
5
Københavns Bymuseum 21
56
5-6
23-3
Københavns Observatorium 87 8
Københavns Rådhus (ved Studiestræde/Nørregade) 53 4-5
Københavns Rådhus (på Gammel Torv/Nytorv) 2
9
16
21
53
70
87
3
4
7
3
5
7
4
Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) 21
33
35
70
87
89
99
2-7
5
4
2-3
1, 4-9
6
1-3
Københavns Slot 16
43
7
6
Københavns Universitet 9
16
20
53
89
4
7
4
4-5
5
Københavns Vandværk 42
88
8
3
Købmagergade 9
16
4br /> 4
Købmagergade 26 16 4
Købmagergade 52 85 5
Köhler, Peter, glarmester 64 3
L    
Ladegården 23
70
90
4
5
4
Ladegårdsåen 28 2
Lahde, G. L., kobberstikker 1 6
Lambach, Lorens, isenkræmmer 93 6
Landgreven 24 2
Landskrona 82 5
Lange, Philip de, arkitekt 66
95
3-4
3
Lange-Müller, P. E., komponist 87 5, 7
Langebro 94 5
Langeliniebro 94 3, 5
Langeliniepromenaden 66 5
Langelinievej 7, se: Dahlerups Pakhus    
Larsbjørnsstræde 9 4
Larsen, tømrer, 1876 81 4
Larsen, Bertram, tårnursfabrikant 87 4, 6-7
Larsen, L. C., borgmester, 1877 13 5
Larsen-Jensen, Winnie, borgmester 72 5
Larsens Plads 24 2
Laub, Thomas, komponist 87 5,7
Lauring, Gunnar, skuespiller 88 8
Lauring, Palle, forfatter 88 8
Lauritzen, Vilhelm, arkitekt 70
74
7
6
Laursen, Janne 56 2-3
Lavendelstræde 21 5
Lavoisier, A. L., fransk kemiker 1 5
Lebech, Mogens, forfatter 85 10
Lehmann, Orla, politiker 8 7
Levy, Fr., arkitekt 74 6
Liisberg, Bering Henrik Carl, forfatter 86 4
Liljencramtz, Jacquette, kvindesagsforkæmper 85 6, 9
Lille Grønnegade-Teatret 10
16
3
5
Lille Hornblæser 70 3
Lille Kirkestræde 58
61
67
8
3-4
3
Lille Kirkestræde 6 61 3-4
Lille Kongensgade 77 6
Lille Købmagergade, se Købmagergade    
Linde, Helle 35
43
46
50
55
63
64
72
5
3-4
5-6
4-5
3-4
3
3
5
Linde, Peter, konservator 62 5
Lindencrones Palæ 16 7
Linderoth, G. W., hofurmager i Stockholm 87 6
Lohse, Ernst, arkitekt 35 7
Lorenzen, Eivind, stadsarkitekt 74 4
Louise, Frederik den 4. s dronning 97 6
Louise, Frederik den 5.s dronning 16 6
Louise, Christian den 9.s dronning 89 5
Lucie Mølle 70 2
Ludvigsen, Peter 26 2-3
Ludvigsen & Hermansen Jernstøberi 28 2
Lund, Carl, teatermaler 32 3
Lurblæserne 70 3
Lüders, F. B. W., havnekaptajn 80
94
5-6
3, 6-7
Lykkesholms Allé 90 5
Lyngby 91 6
Lystbådehavnen ved Langelinie 94 5-6
Lütken, O., premierløjtnant 5 6
Læderstræde 9 5
Löbech, Jonas, arrestforvarrer 2 6, 8
Løngangsstræde 67 3
Løngangsstræde 21 99 2
Løngangsstræde 24, se: Vartov    
M    
Macholm, Niels, billedkunstner 42 4
Mackeprang, Otto, kontorchef 33 3
Madsen, entreprenør, 1873 88 5
Madsen, Morits, kancellibud 98 4
Madsen, Peder, kæmner 13 3
Magasin du Nord 77
85
5-6, 9
10
Magens, J. B., arkitekt: 66
89
4
10
Magstræde 67 3
Malling, V. 13 3-8
Malmö 82 3-6
Margrethe den 2. dronning 89 6
Marie Frederikke, gift med Frederik VI 89 4
Marie Margrethe Pedersdatter, g. m. Johan Kremmer 9 3
Marmorkirken 21 3
Marselis, Christoph, arkitekt 18 7
Martens, C. C., bygmester 78 5
Mastekranen, Holmen 66 3
Matthæus Kirke, se: Sankt Matthæus Kirke 54 3
Maximilian, arveprins af Bayern: 1 4
Meisener, Christoffer, jæger 98 6
Meldahl, Ferdinand, arkitekt 10
21
46
66
80
8
4
7
4
6
Meldahl, Heinrich Joachim, jernstøber 7 3-6
Metropolitanskolen 60 1
Mette Spinders, 1647 79 6
Meyer, Carsten 86 7-8
Modelsamlingens Bygning, Frederiksholm 66 4
Modeweg, Johan Carl, fabrikant: 91 3-4, 6-7
Modeweg, Julius Emil, fabrikant 91 3, 7
Mogensen, Hagen, stadstjener 98 7
Moldenhawer, D. G., bibliotekar 19 6
Montaigu, Réné Magnon de, skuespildirektør 10 3
Mortensen, Hans, tyv 2 8
Mouris, 1849 55 4
Mundberg, Anton, politiker: 88 5
Mundt, Gerda, borgerrepræsentant 87
99
7
2
Muslingeskallen 70 2-3
Muus, O. B., grosserer 80 6
Muusfeldt, O., ingeniør 87 7
Müffelmann, Alvilde, frk., Christian Winthers ungdomselskede 91 6
Müffelmann, Hermann Chr., grosserer 91 6
Mynster, J. P., teolog 19 3
Møgeltønder 11 3
Møllegade 90 5
Møller, A. P., skibsreder 95 3
Møller, C. F., arkitekt 70 5, 8
Møller, Erik, arkitekt 17 7
Møller, Kristen, ingeniør 87 11
Møller, N. Olaf, boghandler 23 5
Møller Jensen, Jens, billedkunstner 35 4
N    
Nagel, torvemester, 1720 16 4
Nansen, Hans, borgmester 93 5
Nansensgade 23 3-4, 7
Nebelong, N. S., arkitekt 46
78
5
7
Nikolaj Kirke, se: Sankt Nikolaj Kirke    
Nikolaj Plads 4 4
Nikolajsen, Ejgil, kunstanmelder 4 8
Niels Ebbesensvejens Skole 62 6
Nielsen, August, kunstsmed 35 4
Nielsen, Christopher, tyv 2 7-8
Nielsen, Einar, billedkunstner 70 8
Nielsen, Kai, billedhugger 12
84
85
3-6
1, 3
1
Nielsen, Marius, skibsreder 74 3-4
Nielsen, Sven 15 1-6
Nikolajgade 2 5-6
Nissen, Hans Nicolai, rådmand 11 3-4, 6
Noahs Ark, se Studiestræde 8    
Nohr, Vilhelm, ingeniør 80 5
Nordre Frihavnsgade 101 72 8
Nordre Kedelmagasin og Elværk, Nyholm 66 4
Ny Adelgade 10 3
Ny Rosenborg 9 22 3
Ny Vartov 46 5
Ny Østergade 13 3, 8
Nyboder 97 5
Nyboder Pigeskole, Borgergade 111 62 7
Nyboder Skole 77 4
Nyeberg, parykmager, 1769 2 6
Nyebølle, Johan Gerhard, arkitekt 91 6
Nyerup, Rasmus, bibliotekar 19
32
3
3
Nygade 53 6
Nygaard, Georg, forfatter, journalist 33 4
Nyhavn 9
79
80
94
5
1
4-6
5
Nyhavn 2 46 7
Nyhavnsbroen 80 6
Nyholm 66 3-4
Nyrop, Martin, arkitekt 21
35
70
87
2-5, 7
4
2
4-8
Nytorv 2
53
3
3-7
Næs Jernværk, Norge 7 5
Nørgaard, Bjørn, billedkunstner 42 3
Nørre Allé 5
18
5
3-6
Nørre Farimagasgad 23 5-6, 8
Nørre Voldgade 22 3
Nørrebro 18
28
3
2-3
Nørrebro Station 58 7
Nørrebrogade 18
89
90
3
6
4-5
Nørrebrogade 112 86 10
Nørregade 2
9
53
5
4
4
Nørreport 17
35
53
62
84
86
4
7
4
3
5
9
Nørrevold 88 4-5
O    
Odd Fellow Palæets Koncertsal 50
8
6
6
Oehlenschläger, Adam, digter 8
16
19
5
3
3
Oldnordisk Museum 32 3
Ole Rømer Museet 42 8
Olesen, Ole 58 3-5
Olsen, Hans, restauratør 88 7
Olsen, Jens, urmager 4 3
Olsson, Brita 33
38
64
8
6-7
3-4
Overskou, Th., teaterhistoriker 1
78
3-4
5-6
P    
Palace-hotellet 17
70
87
7
3
7
Palads-hotellet, se: Palace-hotellet    
Palladium 17 5
Panduro, Leif, forfatter 16 7
Panorama (biograf) 80 1
Panuminstituttet 43 2-4
Pavillonbygningen, Nyholm 66 4
Peblingesøen 16
28
43
4
2
6
Peder Madsens Gang 13 3-8
Pedersdatter, Johanne, g. m. Mads Pedersen 2 4
Pedersdatter, Karen, g. m. Christopher Nielsen 2 7-8
Pedersen, Anders, tyv: 2 7-8
Pedersen, Henrik, falskmønter 2 3-8
Pedersen, Lorenz, gartner 9 3
Pedersen, Mads, købmand i Fredericia 2 4
Peschier, Pierre, grosserer 78 4
Petersen, fru, kvindesagsforkæmper, 1876 85 6
Petersen, Adam, smed 85 6-8
Petersen, Anne Christine, stadekone 86 10
Petersen, Eugen, politidirektør 3 5
Petersen, Finn, tjener 98 5
Petersen, H. P., ingeniørassistent 80 4
Petersen, Hans, snedker 81 3-4, 6
Petersen, Peter, possementsmagersvend 88 10
Petersen, Ove, bygningsinspektør 10 8
Petit & Gebrüder Edelbrock, klokkestøberi: 87 5
Pilestræde 9 4
Pio, Louis, politiker 81
85
3
5-6, 9
Pistolstræde 13 5
Planbygningen, Nyholm 66 4
Politigården 70 6-7
Polititorvet 14 70 6-7
Pontoppidan, Carl, rådmand 63 3
Pontoppidan, Morten, præst 22 2
Poul Voldmester 98 5
Prammandens Gang 13 5
Pressens Hus, Skindergade 5 62 8
Priebst, C. M. J., præst 2 6
Proviantgården 58 6
Prydtz, Niels, købmand, lotterikollektør 43 4
Pumpestationen, Dokøen: 66 4
Pustervig 19 3-4
Q    
Qvoten, Salomon Poulsen von, ocultist 15 3
R    
Rach, Johannes, topografisk maler 16 7
Radiohuset, Rosenørns Allé 70 5-7
Rafn, Aage, arkitekt 78 7
Rafn, Carl Gottlob, assessor 1 5-7
Rafn, Erik 1
3
3-7
3-5
Rahbek, Knud Lyne, forfatter 19 6
Rantzou, Frederik, kansler 98 5
Ramsing, H. U., officer og topograf 33
53
58
67
4, 7
3-4
8
3
Rasmussen, Carl F., arkitekt 62 8
Rasmussen, Jeppe 2
18
33
3-8
3-8
8
Rasmussen, Kaj, sekretær i Selskabet for Københavns Historie 33 8
Rasmussen, Knud, værtshusholder 72 7-8
Rasmussen, Tonning, billedkunstner 42 3
Rawert, J. H., stadskonduktør 83 4
Reden 94 7
Reformert Kirke 9
16
4
7
Refshaleøen 72
94
95
7
7
7
Regensen 9
16
4
4
Reiersen, Niels Lunde, fabrikant 91 4, 7
Rentzmann, Ida, søter til P. N. R. 4 4
Rentzmann, P. N., departementchef 4 4-6
Rettich, Jacob, ingeniør 98 6-7
Richshuset 70 3
Ridter, J. L., topografisk tegner 80 1
Riise, malermester, 1871 13 7
Roed, Jørgen, billedkunstner 62 4
Rohr, Hans, højskoleforstander 22 4
Rose, Caroline, skuespillerinde 5 4
Rosenborg Have, se: Kongens Have    
Rosenkrantz, Holger, rigsråd 98 7
Rosenvænget 87 8
Rosenørns Allé 22, se: Radiohuset    
Rue, Tage, arkitekt 87 9
Rumford, Benjamin Thomsen, statsmand og fysiker 1 4-5, 7
Rundetårn 85 11
Rung, Frederik, komponist 87 5
Runge, Daniel Jørgen, falskmønter 2 6-7
Ruse, Hendrik, ingeniør 86
88
4-5
9, 11
Ryesgade 104 78 6-7
Rømer, løjtnant i Søetaten 5 6
Rømersgade 22-24, se: Arbejdernes Forsamlingsbygning    
Rønnow, Karsten, arkitekt 22 4
Rådhuset, se: Københavns Rådhus    
Rådhusgården (ved Nytorv) 53 5
Rådhuspladsen 17
35
67
70
80
3, 5, 7
7
3
2-5
1
Rådhusstræde 9
53
4-5
4
Rådhusstræde 6 67 3
Rådhustårnet 17 7
S    
Saga (biograf) 78 1
Samosvej 50, se: Skolen ved Sundet    
Sankt Annæ Plads 24 2
Sankt Annæ Rotunde 86 4
Sankt Clemens Kirke 53 4
Sankt Johannes Kirke 3 3
Sankt Jørgens Sø 42 8
Sankt Matthæus Kirke 54 3
Sankt Nikolaj Kirke 2
4
9
11
58
77
6
3-8
5
3
8
5
Sankt Peders Stræde 9 4
Sankt Petri Kirke 9
16
4
7
Schack, Fr. Chr., godsejer 11 3-4
Schack, Hans, 1730erne? 11 3
Schade, Hans Petersen, hårskærer 2 4-6
Schiødte, E., arkitekt 46 8
Schiønning, Gerhard, historiker 19 4
Schiønning, Peter Christian, søofficer 5 3-6
Schiøtt, Julius, turistforeningsformand 99 1
Schlegel, Frits, arkitekt 74 7
Schmidt, Børge 1
12
22
33
7
3-6
2-4
3-8
Schmidt, Ivar, grosserer og skuespiller 64 3
Scholtens Gård i Bredgade 13 4
Schrøder, Johan, arkitekt 50 6
Schulian, stadekone, 1870 86 9
Schwarz, Franz, billedkunstner 78 7
Schäffer, Friederich Christian, borgmester 7 5-6
Seest, K. T., arkitekt 58 7
Seidelin, Bernhard, arkitekt 62 7
Seidelin, Konrad, bladudgiver 41 3
Selstrup, jfr., senere gift med O. Lütken: 5 6
Selstrup 5 6
Siedler, stadekone, 1870 86 9
Silkegade 9
87
4
10
Silkegade 6-8, Bikubens ejendom 87 10
Simonsen, Jens 17 3-8
Sixtus (Christianus Sixtus), batteri 5 3
Skall, Egil, fuldmægtig 33 7
Skidenstræde, se: Krystalgade    
Skindergade 9
53
4
6
Skindergade 5, se: Pressens Hus    
Skipperboderne 9 5
Skolemester, David 16 4
Skolen ved Sundet, Samosvej 50 50 6-7
Skomagersvendebroderseskabets Stiftelse, Gasværksvej 25-27 62 8
Skoubogade 16
53
4
6
Skvaldergården, se: Nikolajgade.    
Skydebanen, se: Den Kongelige Skydebane    
Skyttegade 23 4
Skaarup, Bi 46
53
58
61
67
77
5-8
3-7
8
3-4
2-3
5-9
Slachter, Jacob, gartner, 1750 18 8
Slotsgade 28 2
Slotsholmen 9 5
Slutteriet 2 6
Slutterigade 53 6
Smallegade 38 88 8
Smedens Gang 13 5
Snaregade 9
67
5
3
Soldenfeldt, Joseph 78 6
Soldenfeldt, Vilhelm 78 6
Soldenfeldts Stiftelse 78 6
Solgården, Vallø 74 3-4
Solsjenitsyn, Alexander, forfatter 1 7
Sophie, dronning 98 4, 6
Sophie Amalie, dronning 86 4
Sortedams Dossering 85 78 6
SOS-Sæbehus, Søtorvet 23 6
Spindehuset 2 7
Stadsarkivet 21 5-6
Staffeldt, A. L., major 11 4
Staffeldt, Adolph, søn af A. L. S. 11 5
Staffeldt, Adolph Wilhelm, søn af A. L. S. 11 6
Stampen 91 6
Starcke, Henrik, billedkunstner 85 11
Steffens, Henrik, naturvidenskabsmand 19 3-4, 6
Stemann, P. C., geheimestatsminister 8 5
Sterup Hansen, Dan, billedkunstner 74 6
Stewart, Graik, headmaster 35 4
Stilling, A., farvehandler 58 6
Stilling, H. C., arkitekt 87 10
Stillings Hus, se Gammeltorv 6    
Stockholmsgade 20, se: Hirschsprungske Samling    
Stokhuset 2 7
Storck, H. B., arkitekt 74
78
5
4,6
Store Brøndstræde 4 88 8
Store Brøndstræde 14 88 8
Store Kongensgade 13
15
8
8
Store Ravnsborg 18 5-6
Store Vibenshus 11
18
5
5, 8
Storkespringvandet 85 11
Strandberg, Kaj 9
35
3
4
Strandgade 48 72 7
Struensee, J. F., geheimestatsminister, læge 2
18
3
4
Strømstad, Poul, historiker 33
72
7
5
Stærekassen 70 6-7
Strøget 89 6
Studiestræde 9 3-4
Studiestræde 8 78 5-6
Suhm, P. F., historiker 19 3-7
Suhms Bakke, Søllerød 19 7
Suhms Minde, Søllerød 19 7
Sundblad Andersen, Anders, fuldmægtig 2 3
Sundbo, Arne, borgmester 33 4, 7-8
Sundholm 23 4
Svane, Hans, biskop 93 6
Svart Kristiansen, Mette 62 6-7
Sæbesyderiet i Magstræde 9 5
Sølvgades Skole 60 1
Søndermarken 58 4
Søren Bager, 1659 93 5
Søtorvet 21
23
84
3
3, 6
4
T    
Tacius, Johan, tømmermester 90 6
Tagensvej 83-85, se Holger Petersens Arbejderboliger    
Teglgårdsbroen 86 9
Tegneskolen for Kvinder, H. C. Andersens Boulevard 62 8
Thomsen, Carl, bibliotekar 33 8
Thomsen, Edvard, arkitekt 74 7
Thomsen, Julius, kemiker 13 4
Thomsen, Peder, slagter 98 6
Thorning Christensen, Peter 77 4
Thorvaldsen, Bertel, billedhugger 20 3-4, 6
Thorvaldsens Museum 20 3
Thott, Tage, rigsrådsmedlem 98 6
Tietgen, C. F., finansmand 13 8
Tivoli 17 3, 5, 7
Toft Jensen, Hannelene 54 3-4
Toldbodbommen 94 5
Toldboden 94 3, 5
Toldbodvej 18 3
Toldvagten, Frihavnen 46 8
Tomsgårdsvejens Brandstation 23 7
Tordenskjoldsgade 70 7-8
Torm, Erik, politimester 18 3, 5
Trichter, thehandler, 1769 2 4
Trier, Ernst, højskoleforstander 22 2
Trinitatis Kirke 9
16
32
83
4
7
3-5
3
Trommesalen 28 2
Tscherning, A. F., politiker 10 4
Turesen, Frederik, officer 93 6
Tyske Kirke, se: Sankt Petri Kirke    
Tvede, Gotfred, arkitekt 87 10
Tvede, P. A., direktør 4 3-8
Tvede, Vilhelm, arkitekt 50 6
Tøjhuset 62 5
Tømmergraven 94 5
Tønnesen, Allan 46
50
58
60
62
66
70
74
78
84
87
7-8
6-7
6-8
1
7-8
3-5
5-8
3-5
4-7
3-6
7-11
Tønsberg, Jeppe 91 3-7
U    
Ulfeldt, Corfitz, rigshofmester 86 5
Ulfeldts Plads, se: Gråbrødre Torv    
Ulrik, søn af Christian den 4 98 6
Ulrik, F. F., læge 13 5-7
Universitetet, se Københavns Universitet    
Universitetsbiblioteket 19 3
Urne, Christoffer, rentemester 98 5
Urup, Axel, rigsråd 77 4-5, 7
Utzon, arkiteker 66 5
Utzon-Frank, E., billedhugger 12
24
70
3-4
2
8
V    
Valby Bakke 54
87
3
8
Valdemar, prins 94 5
Valkendorf, Christoffer, statsholder 77 7-8
Valkendorfs Kollegium 9 4
Vallekilde Højskole 21
22
4
2
Vallensbæk 11 4
Vandporten 77 8-9
Vartov
Se også: Gammel Vartov, og: Ny Vartov
49
58
78
5-6
5
7
Vejerhuset 9 5
Vendersgade 22 3
Vester Boulevared, se H. C. Andersens Boulevard    
Vester Fælled 2 3
Vester Fængsel 54
80
4
5
Vester Kirkegård 3
12
5
3-6
Vester Søgade 44-78 70 5
Vester Voldgade 9
21
58
3-4
5
5
Vesterbro 2
15
54
89
7
1
3-4
6
Vesterbrogade 17
18
21
89
3-4, 7-8
3
3
6
Vesterbrogade 2A, se: Richshuset    
Vesterbrogade 28 7 5
Vesterbrogade 59, se: Københavns Bymuseum, og: Den Kongelige Skydebane    
Vesterbros Passage 17 3
Vestergade 9
53
4
6
Vesterport 17
35
53
62
70
86
3-4
7
6
3-5
2
9
Vestersøhus 70 5-6
Vestervold 21
70
88
3
2
4-5, 7
Vestre Elektricitetsværk 87 7
Vestre Fængsel 54
80
4
5
Vestre Kirkegård 3
12
5
3-6
Vestvolden 88 5
Vibenshus, se: Store Vibenshus    
Vibæk, Jens, direktør 33 8
Vigerslev Allé 87 11
Vigeland, Emanuel, billedhugger 35 4
Vimmelskaftet 9
16
53
4
4
6
Vingårdsstræde 77 6
Vingårdsstræde 1 77 5
Vingårdsstræde 8 77 5
Vognmagergade 2 5
Voigt, gartner, 1748 18 6
Voldgraven 43 6
Vor Frelsers Kirke 9
87
5
6
Vor Frue Kirke 9
16
20
53
83
87
93
4
7
3-6
4
3
4
1
Vridsløselille 1 7
Værftsbrovagten, Arsenaløen 66 4
W    
Walsted, Anne-Lise 85 4-10
Wanscher, Vilhelm, kunsthistoriker 12 3
Wasmuth, Georg Henrik Ulrik Frederik, kirurg 15 4-5
Wenck, Heinrich, arkitekt 58 7
Wessel, Johan Herman, digter 5 5
Wiedewelt, Johs., billedhugger 89 4-5
Wiegeland, se: Vigeland    
Wienberg, murermester 13 7
Wijk, van, topografisk maler 4 3
Windelev, Niels, prokurator 2 4
Windfeldt-Hansen, Ib, arkitekt 87 6
Wittrock, G., belysningsdirektør 50 6
Wivet, Frederik Wilhelm, jurist 15 6
Wodorff, Georg Julius, kvartermester, fabrikant 62 6
Wodroffsgaard 62 6-7
Wohlert, Vilhelm, arkitekt 20 3, 6
Worm, Ole, oldgransker 98 6
Wroblewski, Otto B. 28 2
Wulf, Jørgen, rotgiesser 86 4
Z &#160 &#160
Zahle, C. P., folketingsmedlem 10 6-7
Zahrt, J. E. J., præst 9 3
Zedeler, stadekone, 1870 86 10
Zinn, J. G., arkitekt 66 4
Ø    
Øksnehallen 25 2-3
Øllgaard, C. K., borgmester, 1870'erne 88 7
Øresundshospitalet 74 4
Ørsted, A. S., jurist, politiker 8 5
Ørsted, H. C., naturvidenskabsmand 8 5
Ørstedsparken 84 5-6
Øster Allé 18 3, 7-8
Østergade 9
55
5
5
Østergade 13 3 5
Østerbrogade 18
66
90
3
5
5
Østergård 77 5
Østerport 35
86
88
7
10
1
Østerport Station 58 7
Østervold 79
88
4-5
4
Østre Takkeladshus' Kontorbygning 66 4
Å    
Åbenrå 16 88 8
Aadbye, futteralmager, 1768 2 4
Aagaard, tehandler, morfar til Emil Aarestrup 50 5
Aakjær, Sv., rigsarkivar 33 3
Aarestrup, far til Emil A. 50 5
Aarestrup, Emil, forfatter 50 5
Aarsbo, J., bibliotekar 33 4
Aarsleff, Carl, billedhugger 78 7
Aaskov, familie, 1778 5 4