Billeder på bibliotek.kk.dk

Vejledning i brug af billeder på hjemmesiden.

Oversigt over billedstørrelser
Fremover skal der bruges mindst to billeder i nyheder og arrangementer, da det kræves i det nye design.

OBS: Husk at du altid selv er ansvarlig for ophavsretten til billeder du bruger, standard erstatningstaksten for at bruge et billede andre har ophavsret til er 5000 kr. Kommunen har adgang til Colourbox.

Nyheder

Titelbillede: 904 px bredt og min. 400 px i højden, men kan være højere. (Brug gerne det samme billede som Listebillede, da det virker brugervenligt med genkendelse)

Listebillede: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 712 x 400 px (Brug gerne det samme billede som Titelbillede, da det virker brugervenligt med genkendelse)

Fremhævet nyhed på forside: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 1480 x 606 px (bemærk at billedet beskæres automatisk i højden)

Desuden kan indsættes billeder i brødtekstfeltets fulde bredde 500 px.

Arrangementer

Titelbillede: 904 px bredt og fleksibel højde

Listebillede: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 712 x 400 px

Fremhævet arrangement på forside: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 1480 x 606 px (bemærk at billedet beskæres automatisk i højden)

Tema

Titelbillede: Crop-funktion ratio 22:9 Min. Størrelse 1480 x 370 px

Listebillede Stort: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 1096 x 616 px

Listebillede Lille: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 520 x 292 px

Side

Titelbillede: Crop-funktion ratio 22:9 Min. Størrelse 1200 x 300 px

Listebillede: Min. Størrelse 712 x 400 px

Desuden kan indsættes billeder i brødtekstfeltets fulde bredde 500 px.

E-ressourcer

Liste: 600 x 800 px. En god portion af licenslogoerne er allerede beskåret og kan findes her.

Bibliotek

Titelbillede: 1480 x 606 px

Tabroll/rullefane

1200x300 px (Husk altid at beskære billedet)

Personalebilleder

Crop-funktion ratio 16:9. Min størrelse 710 x 400

Hvor kan jeg hente billeder lovligt?

Image Quest tillader, at deres 3 mio. fotos anvendes til ikke-kommercielle formål, bl.a. på biblioteker. Det er derfor oplagt at abonnere på denne licens og anvende deres billeder på DDB CMS.

Se desuden billededatabaser som fx:
www.colourbox.com
https://photos.icons8.com
https://pixabay.com
https://www.pexels.com
https://unsplash.com
https://deathtothestockphoto.com

Beskæring af billeder

Når du uploader billeder til forskellige typer indhold, er det muligt at beskære og tilpasse billederne direkte i DDB CMS (fra DDB CMS 2016-1). Herved slipper du for at anvende et separat program til at beskære billeder, og det bliver nemmere at overholde de anbefalede billedstørrelser. Det er vigtigt ikke at anvende billeder, der er mindre end de anbefalede billedstørrelser. F.eks. er den anbefalede billedstørrelse til listevisningsbilleder 712 x 400 px. Hvis du anvender et billede, der er mindre, f.eks. 250x250 px, vil det betyde at billedet i sidste ende fylder mindre end tiltænkt i grænsefladen og kan skabe et inkonsistent layout på hjemmesiden. Omvendt kan du i samme situation sagtens anvende et billede, der er større end de 300x300 px på f.eks. 712 x 400 px px til listevisningsbillede og beskære billedet til standardformatet efterfølgende i DDB CMS. Du kan beskære billeder på følgende måde:

 1. Tryk på menupunktet “Tilføj indhold”.
 2. Vælg “Nyhed” i oversigten. Du kan I princippet vælge en hvilken som helst redaktionel indholdstype, som indeholder felter til upload af billeder.
 3. Under “Images” vælges “Titelbillede”.
 4. Upload herefter det billede du ønsker at anvende eller vælg et billede, du allerede har uploadet, under fanen “Bibliotek”.
 5. Vælg “Rediger”.


   
 6. Vælg “Beskær”.


   
 7. Beskær billedet efter behov. Du kan trække i rammerne, der markerer billedudsnittet for at ændre beskæringen og flytte hele rammen til andre dele af billedet. Bemærk at rammen er afgrænset til proportioner, som understøtter valg af billede, som overholder standardformatet for “titelbillede”, som er 1200x300 px.

 8. Klik på knappen “Gem” i nederste højre hjørne. Klik “Gem” på efterfølgende skærmbillede.
 9. Udfyld andre felter i nyheden.
 10. Tryk på knappen “Gem”.

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med beskæring

Når du har valgt en beskæring til et billede i DDB CMS, vil denne beskæringen også slå igennem, hvis du anvender samme billede i relation til et billedfelt, der anvender samme type standardbeskæring. Hvis du f.eks. uploader et billede som listebillede på en nyhed og efterfølgende anvender det samme billede som listebillede på et arrangement ved at vælge billedet fra mediebiblioteket, vil beskæringen du har valgt i tilknytning til nyheden som udgangspunkt blive anvendt på arrangementet. Ændrer du efterfølgende beskæringen på det billede, der er tilknyttet arrangementet, vil beskæringen ligeledes blive ændret tilsvarende på nyheden.

Hvis du ønsker at anvende det samme billede med forskellige beskæringer på felter med samme standardbeskæring er den nemmeste løsning derfor at uploade et identisk billede på ny. Her vil det igen være muligt at anvende en unik beskæring.

 

Listevisningsbilledet:

I alle indholdstyper skal du uploade et listevisningsbillede for at få lov til at gemme og udgive din tekst.  Listevisningsbillederne bliver vist på hjemmesiden, når man får vist en liste over indhold inden for en bestemt kategori.
Klik på BILLEDER:I feltet Listevisningsbillede klikker du på Vælg:


 

Klik på Gennemse:


Nu åbner din Windows Stifinder, find det billede, du gemte på din PC, og klik på Åbn:


Du kan nu se, at billedet er hentet over i dit redigeringsværktøj. Klik på Upload og på Næste:


Skriv en lille tekst, evt. bare et enkelt ord, i felterne Alternativ tekst og Titeltekst. Det er en service for brugerne. Klik på Gem for at vende tilbage til editor:


Husk også at klikke på Gem nederst i din editor. Herunder ser du en listevisning:


Indholdsbilledet
Måske synes du, din tekst skal pyntes lidt op med et billede. Indholdsbilleder egner sig til at blive brugt i indholdstyperne nyhed og arrangement. Du skal selv have fundet et billede, beskåret det og gemt det på din PC på  forhånd. Hjemmesiden er lavet i responsivt design som betyder, at siden tilpasser sig til forskellige skærmstørrelser.
Sæt din cursor dér, hvor billedet skal være i forhold til teksten. I værktøjslinien over indholdsfeltet klikker du på ikonet 'Add media' eller 'Tilføj billede':

Hvis du vil højre- eller venstrestille billedet så det indlejres i teksten, klikker du først på billedet, dernæst på styles og vælger hvilken side du vil have det til

         


 

Du gør stort set det samme, som du gjorde, da du uploadede et listevisningsbillede. Eneste forskel er, at dette billede skal indlejres i din tekst. Der popper derfor en ekstra funktion op, hvor du skal klikke på Indsend. Husk også at klikke på Gem nederst i din editor:


Herunder ser du en tekst med et indholdsbillede:


Her ser du et eksempel på det samme billede og tekst på en mindre skærm (tablet) og på en helt lille skærm (smartphone):


Titelbilledet:
I de tilfælde, hvor du er ved at oprette en side eller en gruppe (temaside) kan det se godt ud med et billede i tværformat oven over teksten. I din editor har du mulighed or at indsætte et Titelbillede. Typen egner sig ikke til indholdstyperne nyhed og arrangement. Du skal selv have fundet et billede, beskåret det og gemt det på din PC på  forhånd.
Titelbilledet skal være 1200 pixels i bredden. Jo højere dit billede er jo længere skal brugeren scrolle ned på siden for at læse noget tekst. Vi anbefaler derfor, at du ikke lader billedet være over 400 pixels i højden. Du uploader titelbilledet på nøjagtig samme måde som et listevisningsbillede.
Her ser du en side, hvor der er uploadet et titelbillede i 1200 x 400 pixels:


Hent vejledningen i PDF

 

 

 

Spørg biblioteket