Vejledning til åbningstidsmodulet

Tilføj, ret eller slet åbningstider på dit bibliotek eller i Borgerservice KVIK.


ÅBNINGSTIDSMODULET

Log ind og gå til din biblioteksforside.
Klik på åbningstider i redigeringsmenuen:


Nu er du inde i redigeringsværktøjet til åbningstidsmodulet.
Du kan bladre frem og tilbage med piletasterne i ugefeltet:


Når åbningstiderne skal rettes eller slettes, skal du arbejde dig frem dag for dag - og periode for periode, hvis der er flere typer åbningstider på samme dag.

SLETNING AF ÅBNINGSTIDER (LUKKEDAGE)

Herunder ser du et bibliotek, der har 3 typer åbningstider på en dag. Klik på de enkelte åbningstider en efter en:


Nu åbner et redigeringsværktøj.
Hvis der skal være lukket i den pågældende periode, behøver du ikke slette noget i felterne. Du klikker bare på Slet denne forekomst.


Når du har klikket på Slet denne forekomst, popper nedenstående værktøj op.
Hvis lukkeperioden kun gælder en enkelt dato, klikker du på Slet kun denne forekomst.
Hvis lukkeperioden gælder frem i tiden, klikker du på Slet fremtidige forekomster.
Punktet Slet hele serien skal du ikke bruge - det vil også slette bagud i tiden, hvilket ikke giver nogen mening:


Vær opmærksom på at slette alle åbningstidsperioder på en enkelt dag, hvis hele dagen skal være lukket.
Herunder kan du se, hvordan åbningstidsmodulet ser ud, når du har slettet åbningstiderne for en hel dag:


Herunder ser du, hvordan lukkeperioden vises i frontend:


ÆNDRING AF ÅBNINGSTIDER

Når du skal ændre start- og sluttidspunkterne for en åbningstidsperiode, klikker du igen på den første åbningstid på den første dag, hvor ændringerne skal slå igennem:


Redigeringsværktøjet popper op.
Du ændrer klokkeslæt ud for datofeltet. Bemærk at tiderne skal skrive sådan: 10:00.
Hvis du har brug for at redigere de oplysninger, der gør sig gældende for en bestemt åbningstidsperiode, kan du tilføje, slette eller ændre teksten i feltet Notifikation.
NB! Hvis hele dagen skal være med selvbetjening, skal du slette overflødige åbningstidsforekomster. Ret åbningstiden i en enkelt af forekomsterne.
Når du har rettet i åbningstiden eller lavet nogle ændringer i notifikationsteksten, skal du klikke på Gem:


Når du har klikket på Gem, popper nedenstående værktøj op.

  • Hvis lukkeperioden kun gælder en enkelt dato, klikker du på Ret kun denne forekomst
  • Hvis lukkeperioden gælder frem i tiden, klikker du på Ret fremtidige forekomsterHerunder kan du se, hvordan åbningstidsmodulet ser ud, når du har rettet 3 åbningstidsforekomster til én, for at angive, at der er selvbetjening hele dagen:


Herunder ser du, hvordan det ser ud i frontend. Du kan se din notifikationstekst, hvis du holder musen over det fremhævede mørke felt. Desuden angiver det lille ikon med et stort 'I' til højre for åbningstiden, at der er noget information knyttet til den pågældende åbningstidsperiode:


OPRET NYE ÅBNINGSTIDER

Måske kan du få brug for at indsætte en helt ny åbningstidsperiode. Klik i et tomt felt på den dato, du vil starte med, i åbningstidsmodulet:


Skriv de nye åbningstider ud for datoen og husk, hvis der skal skrives en oplysning i notifikationsfeltet. Klik på Gem.
Nedenstående værktøj popper op. Hvis din nye åbningstid kun drejer sig om en enkelt dag, skal du blot klikke på Gem.
Hvis din nye åbningstid gælder fremadrettet, skal du klikke på pilen ud for feltet Gentag og vælge every week:


Du får nu adgang til et kalendermodul:

  • Klik i datofeltet
  • Vælg en måned og et år et tidspunkt i fremtiden (f.eks. 2 år frem)
  • Vælg en dato


NB! Du skal være opmærksom på, at du skal vælge den samme ugedag, som du startede med at tilknytte en ny åbningstid til. Hvis du f.eks. er ved at lægge en åbningstid ind på en søndag, skal du vælge at lade den vare til en søndag ud i fremtiden.
Aslut ved at klikke på Gem:

 

ÅBNINGSTIDER I BORGERSERVICE KVIK

Klik på Borgerservice KVIK i menuen på dit biblioteks forside:


Klik på åbningstider i redigeringsmenuen:


Nu får du adgang til åbningstidmodulet for BorgerserviceKVIK:


Du bruger modulet på nøjagtig samme måde som beskrevet for dit bibliotek.


Hent vejledningen som PDF

 

 

 

 

 

   

 

 

Spørg biblioteket