Oversættelse af søgning fra GUI til hjemmesiden

Det er nu muligt at bruge nogle af de søgekoder, du kender fra søgning i GUI, når du søger på hjemmesiden.
  • Når du søger, kan du kombinere med de boolske operatorer and, or, not
  • Du skal anvende citationstegn - "" - omkring din søgning, hvis den består af mere end ét ord. Det gælder også forfatternavne
  • Du kan bruge parenteser - ( ) - ved kombinering
  • Du kan trunkere med en asterisk - *
  • Du kan maskere med et spørgsmåltegn - ?

     
Område GUI/CCL kode Hjemmesidekode
Forfatter

fo og lfo - alle typer ophav
po og lpo - ophav som opstilling
pe og lpe - person som ophav
ko og lko - koorporationer

fo
po
pe
ko

Eksempler (rækkefølgen af navnene er uden betydning):
fo=fosnes
fo="fosnes hansen" = fo="hansen fosnes"
fo="erik fosnes hansen" = fo"fosnes hansen erik"

Titel ti - alle titelord / lti=langordssøgning på titel
ht - alle hovedtitelord / lht=langordssøgning på hovedtitel
se - alle serietitelord / lse - langordssøgning på serietitel

ti - lti
ht - lht
se - lse

Eksempler:
ti=salme
lti="salme ved rejsens afslutning"

Emne em - alle emneord / lem - alle emneord, langordssøgning
ke - alle kontrollerede emneord / lke -alle kontrollerede emneord, langordssøgning
db og ldb - alle DBC emneord
df og ldf - alle DBC emneord for faglitteratur
ds og lds - alle DBC emneord for skønlitteratur
me - alle DBC emneord for musik
mo - musikopstillingskoder (bef, jaz, blu, ork etc.)
 

em - lem
ke - lke

db

df
ds
me
mo
(der bruges de samme forkortelse som i GUI)

Eksempler:
em=hunde
em="2 verdenskrig"
 

Klassemærke dk og ldk - DK5 dk
Materialetype
 
ma - materialetyper
 

ma (der bruges samme forkortelser som i GUI)

Eksempler:
ma=di (digte)
ma=xc (CD'er)
ma=pe (periodika)

Sprog sp - sprog
ou - originalsprog

sp (der bruges samme forkortelser som i GUI)
ou (der bruges samme forkortelser som i GUI)

Eksempel:
ou=eng and fo="d h lawrence"

Udgivelse fl - forlag
år - udgivelsesår

ww - URL
fl
år
(der kan bruges tegnene for lig med, større og mindre =  > <)
ww
ISBN/Faust nr - alle numre (herunder Faust numre)
is - ISBN og ISSN
ib - ISBN
in - ISSN
 
nr
is
ib
in
Note no

no

Eksempel:
no="fra 7 år"
 

Let/lix ll - let tal

ix - lix tal
ll (der kan bruges tegnene for lig med, større og mindre =  > <)
ix (der kan bruges tegnene for lig med, større og mindre =  > <)
 
Katalogkode kk

kk

Eksempel:
kk=DBF201510
 

 

ALLE SØGEKODER

 

Spørg biblioteket