Ramsings kort over København

H. U. Ramsings kort over de københavnske kvarterer 1689.

I forbindelse med sine historiske-topografiske studier i Mellemkrigstiden udarbejdede H. U. Ramsing kort over den matrikulære situation, da København fik sin første matrikel med ejendomsnummeriering.

Disse kort er siden blevet publiceret af Københavns Stadsarkiv som kortbilag til H. U. Ramsing: Københavnske ejendomme  1377-1728. 1-9, 1943-1996.

Ved velvilje fra Københavns Stadsarkiv, der har ophavsretten til disse kort, er det blevet muligt at bruge dem på Bibliotek.kk.dk. De er et nyttigt værktør i forbindelse med arbejdet med Selskabet for Københavns Histories Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008.

Frimands Kvarter

Klædebo Kvarter

Købmager Kvarter

Nørre Kvarter: Vestlige del

Nørre Kvarter: Østlige del

Rosenborg Kvarter

Snarens Kvarter

Strand Kvarter: Nordlige del

Strand Kvarter: Sydlige del

Vester Kvarter: Nordlige del

Vester Kvarter: Sydlige del

Øster Kvarter