Snakkeklubber på forskellige sprog

Vi snakker løs på dansk, engelsk, spansk, tysk, fransk, russisk, italiensk, koreansk, tyrkisk, kinesisk og japansk. Og vi vil gerne have en græsk klub også, men vi mangler en tovholder.
Mandag
Spansk 17.00-19.00 
Tysk 18.30-20.30
 
Tirsdag
Fransk 17.30-19.30 
Russisk-17.30-19.30
Engelsk for børn og unge 17.00-18.30. Er på pause, vi mangler en frivillig til at stå for aktiviteten. Er det dig? Eller nogen du kender? Skriv til Delair på: dsalih@kk.dk

Onsdag
Engelsk for begyndere 14.15-15.30
Dansk  16.00-18.00 
Italiensk 17.30-19.30  Facebookside:www.facebook.com/italiensk.snakkeklub.9 
Koreansk 16.00-18.00 
Engelsk  17.30-19.30 for øvede
Japansk 18.30-20.30 

Torsdag
Tyrkisk 16.00-18.00
 
Fredag
Kinesisk 16.00-18.00
 

Vi har snakkeklubber på forskellige sprog på Nørrebro Bibliotek. Mød op og snak løs. Vi finder ud af hvad vi taler om hen ad vejen. Det er hyggeligt og uforpligtende i samvær med vores frivillige sprogkyndige.
Formålet med klubberne er udveksling af sprog, viden og erfaringer.
Yderligere møder du mennesker fra hele verden med multikulturel baggrund, og får på den måde lejlighed til at lære andres kulturer at kende, samtidig med at du opnår en større social interaktion.
Snakkeklubberne er ikke sprogundervisning.
Tilmelding på forhånd er ikke nødvendig.

 

Talk clubs in many languages. 
We meet at Nørrebro Library and talk away in Danish, English, Spanish, German, French, Russian, Italian, Korean, Turkish and Japanese. We decide what to talk about as we go along. Our volunteer-linguists help create a friendly and informal atmosphere.
The purpose of the clubs is to exchange languages, knowledge and experiences. Besides, you will meet people from all over the world with multicultural backgrounds. In that way you will get to know other cultures and gain greater social interaction.
Advance registration is not necessary.