Litteratur på nettet

Her er en liste over gode steder på nettet til din litteraturopgave

Arkiv for dansk litteratur

ADL er er website for den klassiske danske litteratur. Værkerne findes i fuldtekst. Tekster såvel som forfattere sættes i en litteraturhistorisk sammenhæng. ADL udarbejdes af Det kongelige bibliotek og Det danske sprog- og litteraturselskab.

Dansk litteraturs historie

Dansk litteraturs historie er udgivet i perioden 2007-2009, og dækker den danske litteratur fra 1100 til 2000. Hele værket er tilgængeligt på Den store Danskes website.

Epoke

Overbliksartikler og analyser af danske romaner før 1900. God introduktion til litterære retninger i 1800-tallet.

Forfatterweb

Introduktion til udvalgte forfattere, både danske og udenlandske. Godt og hurtigt overblik over et forfatterskab med forslag til yderligere læsning. Opdateres hurtigt med nye danske forfattere.
Du logger på med cpr-nummer og den pinkode, du bruger, når du låner.

Literature Resource Center

Omfattende portal med information om forfattere og deres værker indenfor alle genrer og perioder. Artiklerne er fra litteraturtidsskrifter og -leksika, og indeholder biografier, analyser og overbliksartikler.
Indeholder primært engelsksprogede forfattere, men også forfattere, der er oversat til engelsk.
Du logger på med cpr-nummer og den pinkode, du bruger, når du låner.

Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder henvisninger til litterære tolkninger og analyser af forfatterskaber og skønlitterære titler. Der henvises til bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Når du har fundet den artikel, du vil læse, skal du finde den bog eller det tidsskrift, den er i.
Du logger på med dit cpr-nummer og den pinkode, du bruger når du låner.

Litteratursiden

Inspiration til læsning samt oplysning om forfattere, analyser og litterære temaer. Bemærk siden med analyser, hvor du finder analyser fra et udvalg af de mest karakteristiske værker fra hvert årti siden 1900, samt en artikel der sammenfatter hver enkelt årtis litteratur. God til start af opgaveskrivning. Bemærk også siderne med introduktion til klassikere.

Sparknotes

Amerikansk website med analyser, handlingsreferater og forfattere til nyere og klassiske engelsksprogede værker.
Bemærk især No Fear Shakespeare

High School in Context

Belyser forskellige opgaverelevante emner med artikler fra tidsskrifter og opslagsværker suppleret med nyhedsmedier. Portalen er opdelt i otte temaer, herunder litteratur. Gode oversigtsartikler.
Du logger på med dit cpr-nummer og den pinkode, du bruger når du låner.

 

Print siden i PDF her