Samfundsfag på nettet

Her er en række links til gode sider på nettet om samfundsfag. Nogle af dem skal du logge på for at kunne bruge, andre er frit tilgængelige.

Altinget

- giver dig indblik i det politiske arbejde på Christiansborg. Såvel forhandlingerne i folketingssalen som arbejdet i Folketingets udvalg dækkes. I databasen finder man ligeledes 19 fagpolitiske portaler, der giver et særligt overblik og indblik i områder som fx: fødevarer, arbejdsmarked, energi & klima og Christiansborg.
Har du brug for oplysninger om aktuel lovgivning eller det politiske arbejde i Danmark, er Altinget et godt sted at starte.
Du logger på med dit cpr-nummer og den pinkode, du bruger når du låner.

Altinget

Danmarks Statistik

Her finder du den officielle danske statistik for fx befolkningstal, levevilkår, forbrug og uddannelse.
Statistikbanken kan du trække mere specielle tabeller, og data kan vises i forskellige formater. Det er gratis at oprette sig som bruger af Statistikbanken.
Du finder også en side med link til andre landes statistikbureauer.

Danmarks Statistik

Europa World Plus

Elektronisk opslagsværk med informationer om alverdens lande, regioner og internationale organisationer. Her finder du opdaterede informationer om de enkelte landes samfundsmæssige, økonomiske og politiske forhold. Et godt sted at starte for at få faktuelle oplysninger om et land eller en organisation.
Du logger på med dit cpr-nummer og den pinkode, du bruger når du låner.

Europa World Plus

Faktalink

Belyser forskellige opgaverelevante, aktuelle og klassiske emner. Et godt sted at starte en opgave om et aktuelt emne, med forslag til videre informationssøgning.
Du logger på med dit cpr-nummer og den pinkode, du bruger når du låner.

Faktalink

Gale Issues in Context

Belyser samtidens begivenheder og store spørgsmål ud fra en global synsvinkel. Artiklerne er på engelsk og kommer fra velrenommerede fagtidsskrifter og opslagsværker suppleret med nyhedsmedier. Global Issues sætter artikler mm sammen i temaer, der gør den nem at bruge til opgaver og til at få emnet belyst fra flere vinkler. Prøv fx temaet om ebola.
Du logger på med dit cpr-nummer og den pinkode, du bruger når du låner.

Global Issues in Context

Gale High School

Belyser forskellige opgaverelevante emner med artikler fra tidsskrifter og opslagsværker suppleret med nyhedsmedier. Portalen er opdelt i otte temaer, hvor især Geography, Government og Social Issues kan være relevante, hvis du skriver opgave i samfundsfag.
Du logger på med dit cpr-nummer og den pinkode, du bruger når du låner.

Student Resources in Context