Solsikkeprogrammet

Københavns Biblioteker er med i Solsikkeprogrammet

Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige, fx ordblindhed, psykiske sygdomme, kroniske smerter, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed, hørehandicap mv.

At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende, men andre mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, du står i, simpelthen fordi dine udfordringer ikke kan ses.

Københavns Biblioteker arbejder hele tiden på at forbedre tilgængeligheden og skabe lige adgang til vores biblioteker. Derfor har vi også fra 15. april tilsluttet os Solsikkeprogrammet, så vi kan hjælpe alle vores brugere på den bedst mulige måde.

Vi spørger ikke hvilken diagnose eller handicap du har, men vi spørger helt sikkert hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Solsikkesnoren kan købes via solsikkeprogrammet.dk, hvor du også kan læse mere om programmet.