Politik og strategi

Københavns Bibliotekers virke bygger bl.a. på en række politikker og strategier, drøftet og vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune eller af Folketinget.

Nuværende strategi:

Biblioteksplanen 2019-2023

Diskussionsoplæg til ny strategi:

Den nye biblioteksstrategi er blandt andet blevet til på baggrund af rapporten  Scenarier for den fremtidige kerneopgave,  der diskuterer bibliotekets fremtidige kerneopgave og opstiller tre scenarier til inspiration for udvikling af landets biblioteker.

Scenarier for den fremtidige kerneopgave - Københavns Biblioteker

Bilag til rapporten - Scenarier for den fremtidige kerneopgave - Københavns Biblioteker

Bibliotekernes funktionsguide

Funktionsguiden er et redskab i arbejdet med at udvikle og sikre fremtidige biblioteksbyggerier i København, så de indeholder de nødvendige og relevante arealer og funktioner, og dermed kan tilbyde den mest optimale bibliotekstilbud til de københavnske borgere.

Se funktionsguiden her

Dagsordener og referater fra møder i Kultur- og Fritidsudvalget
Der afholdes møder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune hver anden uge. Det er dog ikke hver gang, Københavns Biblioteker er med på dagsordenen.

Du kan se referaterne fra møderne her

 

 

Spørg biblioteket