Politik og strategi

Københavns Bibliotekers virke bygger bl.a. på en række politikker og strategier, drøftet og vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune eller af Folketinget.

Nuværende strategi

Læs mere om nuværende strategi i Biblioteksplanen 2019-2023

Diskussionsoplæg til ny strategi

Den nye biblioteksstrategi er blandt andet blevet til på baggrund af rapporten  Scenarier for den fremtidige kerneopgave,  der diskuterer bibliotekets fremtidige kerneopgave og opstiller tre scenarier til inspiration for udvikling af landets biblioteker.

Bibliotekernes funktionsguide

Funktionsguiden er et redskab i arbejdet med at udvikle og sikre fremtidige biblioteksbyggerier i København, så de indeholder de nødvendige og relevante arealer og funktioner, og dermed kan tilbyde den mest optimale bibliotekstilbud til de københavnske borgere.

Læs mere i Funktionsguiden

Funktionsprogram for Kultur og Læringscentre

København vokser i disse år. Det lægger pres på byens kapacitet og gør det nødvendigt at bygge flere skoler og biblioteker, samt at ny- og samtænke de kommunale funktioner. Kultur- og Læringscentret er en samtænkning af folkeskolens Pædagogiske Læringscenter (PLC) og folkebiblioteket.

Formålet med Funktionsprogrammet er at sikre, at fremtidens Kultur- og Læringscentre tilbyder de mest optimale rammer og tilbud for københavnske elever og borgere. Funktionsprogram­met udstikker retningen for hvilke funktioner og arealer, der skal tilgodeses, når der etableres nye Kultur- og Læringscentre. Men programmet vil også være anvendelig, når folkebiblioteker sam­lokaliseres med eksisterende skoler.

Læs funktionsprogrammet for Kultur- og Læringscentre

Fremtidens Frilæsning i skolernes PLC - guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling

Københavns Biblioteker har – i samarbejde med Holbergskole i København, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Gribskov Biblioteker og Gentoftebibliotekerne og med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre - udviklet guiden ”Fremtidens frilæsning i skolernes PLC – guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling”. Guiden er udarbejdet med henblik på at give inspiration til, hvordan den fysiske samling af frilæsningsmaterialer kan sammensættes, så den afspejler elevernes interesser, hvor stor samlingen ideelt set bør være, hvor ofte den bør fornyes og hvordan den kan formidles, så den fremstår attraktiv for eleverne.

Læs mere i "Fremtidens Frilæsning i skolernes PLC - guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling"

Dagsordener og referater fra møder i Kultur- og Fritidsudvalget

Der afholdes møder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune hver anden uge. Det er dog ikke hver gang, Københavns Biblioteker er med på dagsordenen.

Se referaterne for møder i Kultur og Fritidsudvalget på kk.dk