Politik og strategi

Udviklingen og driften af Københavns Bibliotekers bygger bl.a. på en række politikker og strategier, der er drøftet og vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune eller af Folketinget. De politiske rammer fastsætter, hvilke mål og vilkår som Københavns Biblioteker arbejder efter.

Nedenfor er beskrevet forskellige rapporter, som beskriver politikker og strategier for Københavns Biblioteker. Hvis du er interesseret i at modtage en af rapporterne, kan du bestille den her:

Skriv til Københavns Biblioteker og bestil rapport i PDF-format 

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitikken helt kort

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i starten af 2023 en politik for området som sætter ord på det, der vil være særligt fokus på i perioden 2023 til 2026. En del af politikken er en plan/strategi for kulturhuse og biblioteker, som forventes at ligge klar inden udgangen af 2024.

Kultur- og fritidspolitikken er delt op i seks temaer, der beskriver udvalgets ambitioner på kultur- og fritidsområdet:

  • For fællesskabet: Understøttelse af fællesskaber gennem oplevelser og tilbud til de mange, der kan og vil
  • For de oversete: Sikring af, at aktiviteter og tilbud når ud til dem, som ikke selv opsøger dem
  • For talenterne: Skabelse af muligheder for byens talenter og en scene, hvorfra de kan inspirere andre
  • For byen: Kultur og byliv skal være den lim, der gør en samling bygninger til en levende bydel
  • For hovedstaden: København skal give næring til nicherne, nørderne og nationens stoltheder
  • For organisationen: Indsatsen kræver en moderne og digital forvaltning, der samarbejder med byens idræts- og kulturliv

Læs Kultur- og fritidspolitikken 2023-2026
 

Nuværende biblioteksstrategi

Den indeværende biblioteksplan skitserer Københavns Bibliotekers fælles mission og kerneydelser. Det vil sige det, som bibliotekerne er sat i verden for. Derudover gennemgås de områder, som bibliotekerne har valgt at fokusere på i løsningen af missionen og kerneydelserne. Under hvert fokusområde beskrives konkrete indsatser. Desuden skildres en række greb i form af metoder og tilgange, som benyttes for at realisere indsatserne. Biblioteksplanen følges indtil den nye plan for Kulturhuse og Biblioteker er vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i 2024.

Læs "Biblioteksplanen 2019-2023" (pdf) 


Handlingsplanen "LÆS LØS!" beskriver, hvordan Københavns Biblioteker vil nå de målsætninger der er sat i "Biblioteksplanen 2019-2023". 

 Fremtidens Frilæsning i skolernes PLC - guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling

Københavns Biblioteker har – i samarbejde med Holbergskole i København, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Gribskov Biblioteker og Gentoftebibliotekerne og med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre - udviklet guiden ”Fremtidens frilæsning i skolernes PLC – guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling”.

Guiden skal give inspiration til, hvordan den fysiske samling af frilæsningsmaterialer kan sammensættes, så den afspejler elevernes interesser, hvor stor samlingen ideelt set bør være, hvor ofte den bør fornyes og hvordan den kan formidles, så den fremstår attraktiv for eleverne.

Læs rapporten om Fremtidens Frilæsning i skolernes PLC - guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling

Dagsordener og referater fra møder i Kultur- og Fritidsudvalget

Der afholdes møder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune hver anden uge. Det er dog ikke hver gang, at Københavns Biblioteker er med på dagsordenen.

Referaterne for møder i Kultur og Fritidsudvalget på kk.dk

Opdateret feb. 2024