Politik og strategi

Københavns Bibliotekers virke bygger bl.a. på en række politikker og strategier, drøftet og vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune eller af Folketinget.

Nuværende strategi:

Biblioteksstrategi 2014-2019 og bibliotekspakken "Styrk borgerne"

Diskussionsoplæg til ny strategi:

En ny rapport om bibliotekernes fremtidige kerneopgave opstiller tre scenarier til inspiration for udviklingen af landets biblioteker og måske en ændret bibliotekslov.
Rapportens konklusioner vil indgå i arbejdet med en ny biblioteksstrategi for København fra 2019.

Scenarier for den fremtidige kerneopgave - Københavns Biblioteker

Bilag til rapporten - Scenarier for den fremtidige kerneopgave - Københavns Biblioteker

Bibliotekernes funktionsguide

Funktionsguiden er et redskab i arbejdet med at udvikle og sikre fremtidige biblioteksbyggerier i København, så de indeholder de nødvendige og relevante arealer og funktioner, og dermed kan tilbyde den mest optimale bibliotekstilbud til de københavnske borgere.

Se funktionsguiden her

Dagsordener og referater fra møder i Kultur- og Fritidsudvalget
Der afholdes møder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune hver anden uge. Det er dog ikke hver gang, Københavns Biblioteker er med på dagsordenen.

Du kan se referaterne fra møderne her

 

 

Spørg biblioteket