Britisk imperialisme

10.03.19
Denne emneguide giver dig inspiration til bøger og artikler, som du kan bruge til din opgave. Du får også søgetips, så du bl.a. kan søge skarpt i vores e-materialer (faktabaser). Og du får forslag til kilder samt ideer til relevante teorier og teoretikere. Scroll helt ned, så du får set alle muligheder!

Imperialisme, især britisk imperialisme, er emnet for mange opgaver. Et beslægtet udtryk for dette begreb er kolonialisme, som derfor ofte ligeledes kan være et godt søgeord. Prøv dig frem med begge termer, når du skal søge materiale til opgaven.

 

Før du starter din søgning, er det en god ide, at du gør dig klart, hvilke aspekter du gerne vil fokusere på.

Tænk på om det er den politiske, den økonomiske eller historiske vinkel, du vil anlægge.

Er det imperialismen, som den blev oplevet af diverse skønlitterære forfattere (Kipling, Orwell, Multatuli (Douwes Dekker)) eller er det måske handel eller – ideologi/menneskesyn?
 

Gå til bibliotekshylderne!
Englands historie, i bred forstand, står i gruppe 93 og undergrupper, herunder imperiets historie. Fx.The Oxford History of the British Empire

Andre gode emnegrupper at søge materiale i er  32.7  - 33.183  - 90.1  -  91.7  - 91.8 .
Søg gerne lidt bredt i starten, så du er sikker på at få alt det med, du har brug for.

Nederst på siden finder du eksempler på titler, du kan låne på biblioteket - bl.a. også kildemateriale
 

SØG i: Bibliotekets egen base
Vælg og kombinér emneord som fx england, imperialisme, engelsk imperium, kolonialisme, postkolonialisme, økonomi og find bøger som fx:

Politics and Empire in Victorian Britain : a reader

Levine, Philippa: The British empire : sunrise to sunset

Folkersen, Helle: Det Britiske Imperium : fra Englands ekspansion til Commonwealth 

 

 

Teoretikernes bud på begrebet imperialisme (et lille udvalg af titler):

 

E-materialer/databaser
er betalingsdatabaser, som biblioteket har købt adgang til, og som du ganske frit kan bruge hjemmefra (fjernadgang), hvis du bor i Københavns kommune, og logger dig ind med dit cpr-nr og pinkode til biblioteket. Her er tale om verificeret og pålidelig information, som altså ikke er umiddelbart tilgængelig på nettet.Find dem på vores hjemmeside under E-materialer


Fuldtekstbøger - on line

Ebook central 
En base med over 130.000 fuldtekstbøger inden for mange emner. 
Søg på ”british empire" og/eller ”imperialism" og læs en række værker såvel om tiden og historien som om dens skønlitterære forfattere.
Søg på kryds og tværs - i denne base du får hjælp af basens eget emneordssystem.

Ex. på bøger, du kan finde, er:
British Imperialism
Nationalism, imperialism, and Identity in late Victorian Culture
Ideological origins of the British Empire

 

Artikler - on line
Encyclopaedia Britannica  
Gode oversigtsartikler. Søg på british imperialism" eller find en diskussion af  begrebet

Literature Resource Center
Artikler om bl.a. imperialismens forfattere, skøn- og faglitterære. En vigtig brik i den imperialistiske verdensopfattelse

Credo
Gode oversigtsartikler fx. om imperialisme og ideologi

Global issues in Context
I denne amerikanske database belyses mange aspekter af emnet.
Søg på ”british imperialism” , ”cultural imperialism” eller ”decolonialisation”
og få store artikler om hele perioden såvel som Sepoyoprøret, Orwell og Burma, Beryl Markham og Africa, Pax Britannica eller the British empire in the Middle East.

 

Find kilder i:
Det engelske rigsarkivs database:
Her får man foruden en række kilder også en indgang til emnet

Få en god introduktion til emnet : BBC (Storbritanniens statslige radio- og tv-virksomhed – svarer til DR)
Mindre artikler om imperialismen skrevet af fagfolk. Desuden litteraturlister og links samt henvisninger til institutioner

 

Bibliotek.dk
I denne base kan du hjemmefra søge og bestille litteratur til afhentning på dit eget bibliotek. Altså den litteratur dit eget bibliotek ikke har, men som måske findes i Statsbiblioteket i Århus, Helsingør bibliotek eller Odense universitetsbibliotek. I basen er der også mulighed for at søge efter kildemateriale
Søg fx :imperialism og sources eller em=imperialism og sources

Eksempler på hvad du finder i denne base:

Curtin, Philip D.: Imperialism

Hobson, J.A.: Writings on imperialism and internationalism

Imperial sceptics: British critics of Empire, 1850-1920

Politics and empire in Victorian Britain: a reader

The Empire writes back

Klik på titlen - lige under denne, finder du en række emneord, som du kan du bruge til yderligere søgning, fx:

racisme * imperialisme * kolonialisme * engelsk kolonialisme *
England * historie * historieskrivning

Du skal være opmærksom på, at det tager lidt tid at skaffe titler fra andre biblioteker. Hvis du er i tidsnød, er det en god ide i stedet selv at opsøge det bibliotek, som har materialet hjemme.

 

Text: Lene Nielsen og Arendse Lehn Weile

 

for at skrive en kommentar.
Materialer
Spørg biblioteket