Søren Kierkegaard: et lille førstehjælpskursus

17.03.19
Når du besøger Københavns Hovedbibliotek, har du ganske sikkert gået i Søren Kierkegaards fodspor på vej herhen. Det var præcis i dette område, han gik sine mange ture og i øvrigt også havde adresse flere steder. Hans sidste adresse, før han blev indlagt på Frederiks Hospital, var Skindergade 38.


Hvis ikke du på dine litterære vandringer har været i selskab med Søren K, er tiden måske moden til at gå i gang med et værk af denne forfatter og filosof, som vi i Danmark godt kan lide at prale med, men som alt for få har et nært forhold til.
På temasiden får du præsenteret fem angrebsvinkler, hvormed du kan nærme dig dette eksistentialistiske, sprogligt ekvilibristiske, vittige, oprørske og finurlige forfatterskab.

 

 

"1813 blev jeg født i det gale Pengeaar, da saa mangen anden gal Seddel blev sat i Circulation. Og en saadan Seddel synes min Existents bedst at kunne sammenlignes med. Der er Noget ved mig som var jeg noget Stort, men paa Grund af de gale Conjunkturer gjelder jeg kun lidet."

 

Dette citat samt mange andre finder du i citatsamlingen :
Søren Kierkegaard for hver dag, som giver blod på tanden til at grave videre i Kierkegaards værker.

 

Introduktioner
 

"Folk forstaae mig saa lidt, at de ikke engang forstaae mine Klager over, at de ikke forstaae mig" (SK Skrifter (online))


 

Det er ikke en dum idé bare at kaste sig ud i et af Kierkegaards værker og læse af hjertens lyst. Andre synes, det er rart at blive taget i hånden af en god introduktion eller guide. Her har du 6 bud :

 

 • Hagen, Jimmy Zander: Søren Kierkegaard - kort fortalt
  En introduktion til Kierkegaards univers. Fokus er på centrale temaer som valg, eksistens, angst, tro, lidenskab, kærlighed og fortvivlelse
 • Garff, Joakim: SAK: Søren Aabye Kierkegaard
  En omfangsrig og ualmindeligt engagerende biografi og indførelse i K's værker. Rigtig god at have ved hånden - også selv om man kun læser uddrag

 

Kierkegaard og Kjøbenhavn

"Hvilken fortræffelig Modsætning, i det ene Øieblik lade sin Tanke haste ud i den uendelige Udsigt over Vandet ved Knippelsbro, i det næste Øieblik fordybe sig i at beskue Torsk og Rødspætter i et Hyttefad" (SK Skrifter (online))

 

 

 

Oprøreren Kierkegaard

 • En literair Anmeldelse
  En kritisk analyse af den nye tids "nivellering" og af "massemennesket" - serveret i skarp sovs
 • Øieblikket
  Kierkegaards yderst polemiske artikler om kirke og kristendom

 

Enten-Eller
Mange er startet med at læse dele af Enten-Eller, der modstiller det spidsborgerlige, æstetikerens livsforståelse og etikerens. Det er et af Søren K's hovedværker. Heri finder man bl.a. historien: "Forførerens Dagbog" og "De umiddelbare erotiske Stadier", en afhandling om Mozarts Don Juan.

 


 

Helt ind i sindet...

Kierkegaards tænkning indgår også i dag som en væsentlig indgang til bla. filosofiske og psykologiske problemstillinger, fx skoleskyderier!! I artiklen Skoleskyderi er dæmonisk rasen (følg linket og læs artiklen på side 40-41) demonstrerer Lars Geer Hammershøj, hvorledes han anvender Kierkegaards begreber i sin forskning. Han har i et radioprogram om det samme sagt flg. om Kierkegaard:

"Han har skrevet om dæmonisk raseri og ser det som den højeste form for fortvivlelse. Og parallellen til skoleskyderen er, at han ofte er indesluttet, og det er Kirkegaards definition på dæmoni, at være indesluttet, man lukker sig inde med sin kval eller lidelse"
 

For rigtigt at komme ind på livet af det psykologiske, det religiøse og det eksistensfilosofiske hos Kierkegaard er det nødvendigt også at kaste sig ud i de svære sager. Men i stedet for at fortvivle er det en god ide at starte med at springe lidt rundt i hans værker og læse dele af dem. Kierkegaards eminente sprog fornægter sig aldrig og hjælper dig på vej.

 

 

 


Søren Sok - online

Søren Kierkegaard Forskningscenterets hjemmeside kan du kaste dig over alle de tekster, du måtte ønske at læse. Her ligger de 55 bind (samlede skrifter), der medtager hele forfatterskabet + kommentarbind. Der er mulighed for at søge på tværs af alle værker, at finde citater og at følge med i Kierkegaard-forskningen.

Og mere på nettet -
I foråret 2013 har Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Det Teologiske Fakultet over 10 gange givet en populær indgangsvinkel til Kierkegaard i Rundetaarn. Du kan gense Forelæsningsrækken her.

Podcast om Søren:

Hjernekassen på P1 15/1 2018 
Kierkegaard, angst, frygt og fortvivlelse. Kierkegaard mente, at angst er en naturlig del af livet.Hvad mente hanmed det,
og hvad sker der i hjernen, når angsten rammer?  Det giver eksperterne i studiet deres bud på.

Bibliotekets e-materialer med stof om Søren K:

Forfatterweb og Litteratursiden

 

 

Tekst: Arendse Lehn Weile & Lene Nielsen/foto:BVN

 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer
Spørg biblioteket