Preben Meulengracht Sørensen: Kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder
  • Ebog

Kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder

Rummer et katalog over digtningens mundtlige og skriftlige genrer i Nordens tidlige litteraur og en nøgle til epoken som sådan. Fokus på vikingetidens eddadigte, gudedigte, heltedigte og skjaldedigtning samt på middelalderens legender, krøniker og sagaer