Ove K. Pedersen (f. 1948): Konkurrencestaten
  • Bog

Konkurrencestaten

Serie
En gennemgang af globaliseringens politisk-økonomiske historie og de konsekvenser, den har haft for dansk økonomi og politik. Forfatteren fremsætter den påstand, at nationerne indgår i en indbyrdes konkurrence, der udvisker skellet mellem politik og erhvervsliv