Lektørudtalelse

Forfatter: Britta Liboriussen

Bogen udkom første gang i 1989. I 1991 udkom den på dansk på Munksgaard. Denne udgave fra Dansk psykologisk Forlag har et lidt andet format og en anden forside, men er ellers identisk med udgaven fra 1991. Ifølge forordet har forfatteren forsket i 10 år i den menneskelige tilværelses positive sider - glæde, kreativitet, det totale engagement i livet, som han kalder flow. Forfatteren præsenterer almene principper sideløbende med konkrete eksempler på, hvordan visse mennesker har anvendt disse principper til at omskabe et kedsommeligt og meningsløst liv til et liv fuldt af glæde. I 10 kapitler beskriver forfatteren blandt andet bevidsthedens anatomi, forudsætningen for flow, kroppen i flow, flow i tænkning og arbejde som flow. Flow, det totale engagement, opleves faktisk ofte i arbejdssituationen. Meget fritid går med at se tv, en som oftest ligegyldig oplevelse blottet for flow. Det er 16 år siden, bogen udkom, men den er stadig aktuel. Det er en særdeles grundig beskrivelse, der kræver en interesseret og vedholdende læser. Den henvender sig mest til studerende og fagfolk, men den forudsætningsløse læser kan dog også være med. Bag i bogen et omfattende noteapparat og en lang litteraturliste med fortrinsvis engelsksproget litteratur udgivet før 1989. Udgaven fra 1991 er antagelig ved at være slidt op. En særdeles grundig fremstilling om emnet for den interesserede læser