Lektørudtalelse

Forfatter: Gert Fabrin

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Anthony Giddens ( 1938-) erprofessor i sociologi ved University of Cambridge. Han har et forfatterskab på mere end 25 titler bag sig og regnes for en af vor tids store sociologiske tænkere.Hans Reitzels Forlag forbereder udgivelse af endnu to af hans bøger i 1994-95. Hans værk er i øvrigt kun repræsenteret på yderst få folkebiblioteker. Ud fra ikke alene sociologi men også fra andrefag beskriver han nutidens samfund. I nærværende bog diskuterer han seksualitetens ændrede betydning for såvel samfundet som for det enkelte individ. Demokratioopfattelse, intimitetens betydningmellem kønnene, mellem børn og forældre og intimitetens betydning for samfundsudviklingen er nogle af bogens hoveddiskussioner. Han tager udgangspunkt i bl.a. Foucault, Reich, og Marcuse ogdiskuterer deres synspunkter sammen med sin egen opfattelse af det moderne samfunds seksualitet. Hvert kapitel afsluttes med henvisninger til anvendt engelsksproget litteratur med angivelse afdanske oversættelser. Lars BoKaspersen giver som bogens faglige konsulent forklaringer på nogle af nøglebegreberne. Bogen er et væsentligt indlæg, men den henvender sig dog til de specieltinteresserde, som har forudsætninger og lyst til at sætte sig ind i det lærde værk