Lektørudtalelse

Forfatter: Katrine Høffding

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Bogen er en analyse og kritik af de traditionelle lærebetingelser og den giver en psykoanalytisk orienteret forståelse af, hvordan vi lærer noget og hvordan læreprocesser forløber. I denforstand er bogen et anvendeligt arbejdsredskab for lærere og pædagoger. Bogen er ikke konkret pædagogisk med forslag til temaer, arbejdsformer og undervisningsforløb, men forfatterne prøver atpåvise didaktikkens illusion: at man kan formulere indholdsbestemte mål-og-middel overvejelser, uafhængigt af deltagernes forudsætninger og undervisningens kulturelle kontekst, og de leverer enstærk kritik af den traditionelle undervisnings rolle i socialisationsprocessen. I opfattelsen af ungdommens samfundssituation er der en væsentlig kritik af Lasch's narcissismeopfattelse, hvorforfatterne påtager sig rollen som forsvarer af de unge. Bogen er skrevet af de to forfattere hver for sig, hvilket også ses i både indhold og form. Dansk efterskrift af Annelise Hybert og JohnMortensen opsummerer bogenglimrende. Flot omslag. Bogen er ikke umiddelbart let tilgængelig, men udgør et væsentligt bidrag til den videre diskussion om erfaringspædagogik, narcissisme,læreprocesser og undervisningens rolle

Spørg biblioteket