Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Hjelmborg

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen er primært til undervisningen i filosofi på gymnasie- og HF-niveau, men også til andre interesserede, bl.a. studerende med videnskabsteori som pensum, da den på en kort og præcis måde beskriver en række filosoffers tanker inden for bogens hovedtema (videnskabsteori). Formidles derfor særskilt til sidstnævnte som supplerende læsning

Beskrivelse

Forfatteren er mag.art. i filosofi og underviser i dette på universitetet samt videregående uddannelser. Bogen er en undervisningsbog og er en del af serien Filosofiske tekster, i hvilken forfatteren tidligere har medvirket (Erkendelse og virkelighed). Bogen behandler forholdet mellem videnskab og filosofi, herunder hvordan videnskaben gennem tiderne har arbejdet og kommet til sine resultatet (nærmest det, man forstår ved videnskabsteori). I indledningen gives videnskabens historie i dette lys, med angivelse af de senere i bogen beskrevne filosoffers rolle. Disse beskrives efterfølgende i hvert sit kapitel, først kort om filosoffen, derefter en kort tekst fra dennes værker til at belyse den centrale pointe. Fælles for alle filosofferne er deres interesse for den centrale proces i den videnskabelige erkendelse. Enkelt og klart sprog, hvor de filosofiske begreber forklares i fodnoter. Kan anvendes fra gymnasieniveau, mellemuddannelser og opad, samt kurser

Sammenligning

Bogen er ikke en filosofiens historie, men tager et bestemt tema op som de øvrige i serien Filosofiske tekster

Samlet konklusion

God indføring i videnskabsteori for studerende