Lektørudtalelse

Forfatter: Flemming Faarup

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen giver en videnskabelig forklaring på, hvordan det enkelte medie har udviklet sig fra blot at være informationsbærer fra afsender til modtager til at blive selvstændig informationsproducerende subjekt i samfundet. Bogen henvender sig til studerende, der skal forstå de mekanismer, der gør medierne til selvstændige aktanter

Beskrivelse

Forfatteren er professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på KU. Han definerer medialisering som "den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængig af medierne og deres logik." I første kapitel gennemgår han sociologisk, hvordan der er sket en medialisering af kultur og samfund. I de fem efterfølgende kapitler er den konkrete medialisering af politik, sprog, religion, leg og habitus (= socialkarakter) genstand for behandling

Sammenligning

Der er tidligere udgivet bøger om medialisering af politik, bøger, der handler om politisk spin, Samtaler om spin, 2006, Massemedier og politisk kommunikation, 2007 og Magt og medier, 2007. Mediekultur, mediesamfund, 2005 er en lærebog i medievidenskab. Den virker lettere tilgængelig end denne En verden af medier

Samlet konklusion

Videnskabelig introduktion til begrebet, men interessant også fordi den i modsætning til de ovenfor nævnte forholder sig til andet end politikens medialisering

Spørg biblioteket