Lektørudtalelse

Forfatter: Sune Hundebøll

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til læsere med interesse for international økonomi og handel. Andre med interesse for politik og samfundsudviklingen kan også hente viden i bogen

Beskrivelse

Forfatteren er professor i komparativ politisk økonomi ved CBS og har medvirket til opbygningen af International Center for Business and Politics. Han har en lang publikationsliste bag sig. I bogen søger han at afdække de seneste årtiers ændringer i verdensøkonomien og deres konsekvenser for dansk økonomi og politik. Konkurrencestaten er det begreb forfatteren anvender for det efterkrigstidens velfærdsstat forandres til; en ny måde at organisere og styre den offentlige sektor. Forandringerne i det globale marked beskrives i lyset af internationale organisationer som EU, WTO og Verdensbanken, samtidig med at nationale strategier for tilpasning og påvirkning beskrives. I korthed er pointen, at reformer tidligere skulle "gennemføres for at skabe demokrati, lighed og det "gode samfund", nu skal de gennemføres for at skabe effektive og konkurrencedygtige økonomier"

Sammenligning

Den globale økonomi, internationale institutioner og globaliseringen er beskrevet i en række forskelligartede bøger. Denne bogs analyse af det globale markeds forandring og Danmarks tilpasning er dog unik. Jeg har ikke fundet nogle bøger, der helt ligner denne

Samlet konklusion

Bogen formidler et vanskeligt stof på en rimelig forståelig måde. Spændende læsning om den politisk økonomiske udvikling i Danmark og verden