Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen retter sig primært mod undervisningen i samfundsfag på de gymnasiale uddannelsers A og B-niveau samt på det introducerende niveau på de videregående uddannelser. Men den er også egnet til de interesserede i moderne politisk kommunikation og mekanismerne bag den

Beskrivelse

Ny udgave af bogen fra 2007, der behandler mediernes rolle og samspil med det politiske system og mediernes rolle i denne sammenhæng. Bogen har ni kapitler, der gennemgår de forskellige medietyper med hovedvægten på tv og deres forskellige roller i forhold til det politiske system, som bogen kategoriserer som Civilt forum, Mobilisator og Vagthund. Et kapitel kommer også ind på den politiske kampagne, personliggørelsen af politikerne, politisk troværdighed, nyhedsdækning, hvordan medierne håndterer forandringer i det politiske landskab og interesseorganisationernes indflydelse samt sociale medier og terror. Bogen er forsynet med tabeller, fotos og grafer, der understøtter teksten

Sammenligning

Denne nye udgave er gennemrevideret med et nyt teoriafsnit, nye undersøgelser og ny viden samt eksempler fra de seneste års politiske begivenheder. Der er tilføjet to nye kapitler. Et om de sociale medier og et, der beskriver og analyserer terrorisme som politisk kommunikation. Af andre bøger om samme emne findes også Politisk journalistik og kommunikation

Samlet konklusion

God nyrevideret bog om moderne politisk kommunikation pædagogisk tilrettelagt til undervisningsbrug, der også er egnet som almen introduktion til det aktuelle emne

Spørg biblioteket