Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Kort om bogen

Om den danske magtelite, hvem de er og indbyrdes relationer. For samfunds- og politisk interesserede

Beskrivelse

Forfatterne, 2 sociologier og 1 journalist har de sidste 4 år kortlagt et netværk af danskere som udgør en elite for sig. En database med mere end 37.000 navne har udgjort grundlaget for at finde de mest centrale grupper. Resultatet er 423 personer, som med få forbehold udgør magteliten. Der er afsnit om magtens fordeling i erhvervslivet, faglige organisationer, stat, uddannelsesområdet og kultur og medier. Top-10 lister, tabeller og grafer illustrerer netværkene, og en medfølgende plakat viser forbindelserne mellem samtlige 423 personer

Vurdering

At mange netværk er lig med meget magt kan givetvis diskuteres, men bogen rokker ved tidligere undersøgelsesresultater om magtens fordeling i Danmark og påviser et tydeligt personificeret magthierarki. En illustrativ og tankevækkende undersøgelse hvis resultater ligger langt fra den almindelige opfattelse af Danmark som et egalitært samfund

Andre bøger om samme emne

Magtudredningen og dens analyser i begyndelsen af 2000'erne og Magten i Danmark, som gennemgår hovedresultaterne i Magtudredningen, og den kritiske Magt.dk er de seneste analyser af magtforholdene i Danmark. Magtens nye ansigt rummer også analyser af netværks betydning