Lektørudtalelse

Forfatter: Erik Nicolaisen Høy

Kort om bogen

Omfattende kildesamling for opgaveskrivere fra gymnasieniveau og andre interesserede i den franske revolution

Beskrivelse

Bogen indeholder et halvt hundrede kilder fra den franske revolution 1787-1795: Erklæringer, dekreter, taler, flyveblade mm. skrevet af samtidige kendte og ukendte deltagere i revolutionen. Bogens 35 sider lange introduktion giver den overordnede kontekst. Kilderne er opdelt i 6 temaer om centrale elementer i revolutionen, fx menneskerettigheder, suverænitet, (borger)krigen og gadens politik. Hvert tema er ordnet kronologisk og hver tekst har en kort bemærkning om dens betydning og kontekst. Bogen er illustreret med sort/hvide gengivelser af samtidige malerier mm

Vurdering

Bogen har samlet et repræsentativt tekstudvalg med de for eftertiden mest betydningsfulde temaer og aktualitet til i dag. Trods introduktion og tidslinje kræver det en del at holde styr på kronologien. Til gengæld er bogen nem at bruge som opslagsværk til fx opgaver. Der er gjort en del for at modernisere sproget for nutidige læsere. De ofte vidtløftige vendinger er søgt bevaret, og mange af kilderne er halvsvære at læse

Andre bøger om samme emne

Emnet er evigt aktuelt, og det er et årti siden der er kommet generelle værker for et voksent publikum