Lektørudtalelse

Forfatter: Louise Urban Andersen

Kort om bogen

Kvinders og tyendes kamp for stemmeret frem til 1915 skrevet af forfatteren til Lillys Danmarkshistorie. Bogen kan læses bredt af alle med interesse for Danmarkshistorie og kan med fordel anvendes til opgaver fra gymnasieniveau

Beskrivelse

Efter forordet, der kort gør rede for de mange faser frem til kvindernes valgret i 1915, præsenteres i 5 dele de mange små trin, der er arbejdet med for at gøre Danmark til det demokratiske land, vi kender i dag. Der berettes om, at det ikke kun var kvinder, der ikke havde stemmeret før 1915, men også tyende og mænd under 30 år, samt mænd over 30 år uden egen ejendom. Tidens kvindekamp bliver skildret, og arbejdet med at tilkæmpe sig rettigheder som fx barselsorlov skitseres. Der rundes af med en gennemgang af Grundloven af 1915, der sikrer, at næsten alle myndige får stemmeret. Bogen er rigt illustreret og indeholder litteraturliste

Vurdering

En grundig gennemgang af mange sider af kampen for kvinders valgret. Bogen er gennemarbejdet, det politiske landskab i tiden skildres rigtig godt og på den måde giver det en god forståelse for de kampe, der har måttet udkæmpes for at nå til det demokrati, vi kender i dag

Andre bøger om samme emne

I anledning af 100-året for kvinders valgret er der udgivet en del bøger om samme emne, fx Øjeblikke af frihed og Fik kvinderne ret?