Tage
Sørensen

Bibliotekar DB
Afdeling:
E-mail:
Telefon:
33 66 19 66

Er fællestillidsrepræsentant for Forbundet Kultur og Information.