Tage
Sørensen

Bibliotekar DB
Afdeling:
E-mail:
Telefon:
+45 3317 8463

Er fællestillidsrepræsentant for Forbundet Kultur og Information.