Keramikværksted BIBLIOTEKET

OBS! Der er venteliste

Om værkstedet

Keramikværkstedet er meget populært og flittigt besøg. Det store run på værkstedet betyder desværre, at ventelisten pt. er lukket, da der lige nu er mere end fire års ventetid.

NB! Keramikværkstedet holder til i Kulturhuset Tomsgårdsvej, med indgang fra Birkedommervej 43.

Faciliteter

  • Drejeskiver
  • Redskaber til modellering
  • El-ovn og Rakuovn

Materialer

Ler skal købes på værkstedet, og du må ikke medbringe ler til brænding udefra. I værkstedet kan du modellere, støbe og dreje i stentøjsler og porcelænsler. Vi brænder i el-ovn eller Raku. Der brændes kun Raku på bestemte dage. Hvilke dage, det drejer sig om, oplyses i værkstedet. Alle køb af materialer betales efter forbrug og hver gang du bruge værkstedet. Betaling sker via MobilePay.

Du har mulighed for at købe dine egne redskaber.
Beregn materialeudgifter på 25-50 kr./kg ler. Dette inkluderer forglødning, brænding og glasur til 1 glasering. Raku-brænding betales separat.

Pris

Brugerkort 500 kr./år, som også giver adgang til resten af BIBLIOTEKETs Værksteder. Vær opmærksom på at adgang til visse værksteder kræver introkursus.

Adgang og venteliste

Der er adgang for alle voksne, når der er vejledning på værkstedet. Her får du en introduktion til værkstedet og faciliteterne.

Har du kvalifikationerne til at bruge værkstedet forsvarligt anføres det på dit brugerkort, og du kan herefter benytte faciliteterne i tidsrum uden bemanding fra mandag til torsdag.
Har du købt den kvartalsvise værkstedsplads, forventes det, at du bruger værkstedet mindst 1 gang om måneden, ellers mister du retten til at forny din plads.
Tomme pladser udbydes hvert kvartal til nye brugere på ventelisten, som desværre er lukket pt., da der i øjeblikket er fire års ventetid.

Information

Vær opmærksom på, at der kan forekomme særlige arrangementer og workshops, der begrænser adgangen til værkstederne.

Vi sparer på energien i Københavns Kommune.​

Derfor har vi begrænset brugen af keramikovne i byens værksteder. 

Læs mere om energitiltag i Københavns Kommune