Keramik

Keramikværkstedet er meget populært og flittigt besøg. Det store run på værkstedet betyder desværre samtidig at der er op til 6 mdr. ventetid på en plads.

Vil du på ventelisten så send en mail til  h76e@kff.kk.dk, så kommer du på listen og hører fra os når der bliver en plads til dig.
NB! Keramikværkstedet holder til i Kulturhuset Tomsgårdsvej, med indgang fra Birkedommervej 43.

Faciliteter
Drejeskiver
Redskaber til modellering
El-ovn og Rakuovn

Materialer
Ler skal købes på værkstedet, og du må ikke medbringe ler til brænding udefra. I værkstedet kan du modellere, støbe og dreje i stentøjsler og porcelænsler. Vi brænder i el-ovn eller Raku. Der brændes kun Raku på bestemte dage. Hvilke dage, det drejer sig om, oplyses i værkstedet.

Du har mulighed for at købe dine egne redskaber.
Beregn materialeudgifter på 25-50 kr./kg ler. Dette inkluderer forglødning, brænding og glasur til 1 glasering. Raku-brænding betales separat.

Pris
Brugerkort 500 kr./år, som også giver adgang til resten af BIBLIOTEKETs Værksteder. Vær opmærksom på at adgang til visse værksteder kræver introkursus.

Adgang og venteliste
Der er adgang for alle voksne, når der er vejledning på værkstedet. Her får du en introduktion til værkstedet og faciliteterne.

Har du kvalifikationerne til at bruge værkstedet forsvarligt anføres det på dit brugerkort, og du kan herefter benytte faciliteterne i tidsrum uden bemanding fra mandag til torsdag.
Har du købt den kvartalsvise værkstedsplads, forventes det, at du bruger værkstedet mindst 1 gang om måneden, ellers mister du retten til at forny din plads. Tomme pladser udbydes hvert kvartal til nye brugere på ventelisten.
Pt. er ventelisten dog lukket. Man kan søge om optagelse på ventelisten hvert år i december.

Information
For nærmere information kontakt værkstedsleder Dorte Kampp på dkruse@kff.kk.dk

Vær opmærksom på, at der kan forekomme særlige arrangementer og workshops, der begrænser adgangen til værkstederne.

SMS-service
Du kan tilmelde dig keramikværkstedets sms-service og få besked om ændringer, workshops, arrangementer, begrænset adgang og andet værkstedsrelevant ved at sende en sms til 1220 med teksten: kulturnv keramik
Du afmelder sms-servicen ved at sende en besked til 1220 med teksten: kulturnv keramik AFMELD

Spørg biblioteket