Serigrafi

I serigrafiværkstedet på 3. etage findes faciliteter til at trykke på papir eller tekstiler.

For at få adgang til serigrafiværkstedet skal du deltage i et introkursus à 10 timers varighed. De udbydes en gang om måneden. Når du har deltaget i et introkursus, skal du komme et antal gange på værkstedet, når der er en vejleder, så du bliver fortrolig med værkstedet og faciliteterne. Vejlederne vurderer, hvornår du kan bruge værkstedet på egen hånd. Derudover tilbyder vi løbende forskellige kurser, så du kan få mere viden og flere finesser i dit arbejde. Find kurserne på på billetto.dk.

Du er velkommen i serigrafiværkstedet

Mandage kl. 11 - 16
Tirsdage kl. 15 - 20
Torsdage kl. 13 - 18

Følg med på værkstedernes Facebookside

Evt. spørgsmål kan rettes til dkruse@kff.kk.dk

Det med småt

For at sikre værkstedsfaciliteternes fremtid opkræves et brugergebyr på 500 kr. om året. Disse midler bliver brugt til vedligehold, nyanskaffelser og for at kunne tilbyde kurser og workshops til en fornuftig pris. Professionelle kunstnere er velkomne til at bruge faciliteterne på lige vilkår med andre. Værkstederne må ikke anvendes til kommerciel produktion af tekstil, grafik og serigrafi. Dog kan du efter aftale bruge værkstederne ved opstart af eget værksted eller virksomhed og i relation til et enkeltstående projekt.