Håndarbejde & tekstiler

Symaskiner, overlockere mm.

På 3. sal i store lyse lokaler kan du bruge hæve/sænke klippeborde, giner, husholdningssymaskiner og overlocker. 
Der er gratis intro til symaskinerne to gange om ugen, så du kan lære at bruge maskinerne og værkstedet. Du møder bare op. Kom forbi og se faciliteterne og hør om mulighederne.

Du er velkommen i tekstilværkstedet

Mandage kl. 11 - 16
Torsdage kl. 13 - 18

Alle kan sy i NV

Mandag aftener kl. 17 - 20 mødes en gruppe og syr i fællesskab. Her kan du få hjælp i forhold til det niveau, du er på.
Hvis du vil lære at sy, eller vil lære mere, så kan du melde dig på nogle af de kurser, vi har i samarbejde med FOF kbh.

Følg med på værkstedernes facebookside for løbende info

Det med småt

For at sikre værkstedsfaciliteternes fremtid opkræves et brugergebyr på 500 kr. om året. Disse midler bliver brugt til vedligehold, nyanskaffelser og for at kunne tilbyde kurser og workshops til en fornuftig pris. Professionelle kunstnere er velkomne til at bruge faciliteterne på lige vilkår med andre. Værkstederne må ikke anvendes til kommerciel produktion af tekstil, grafik og serigrafi. Dog kan du efter aftale bruge værkstederne ved opstart af eget værksted eller virksomhed og i relation til et enkeltstående projekt.