Rådgivning på fremmedsprog - Counselling in foreign languages

Rådgivning på fremmedsprog. Counselling in foreign languages.

På Nørrebro Bibliotek kan du få rådgivning på fremmedsprog.


Delair er klar til at rådgive dig efter aftale. Han kan hjælpe dig med mindre oversættelser, brevskrivning, klager.
Han kan forklare regler, og hjælpe med blanketter  omkring statsborgerskab og familiesammenføring. Han kan også hjælpe dig, når du er ved at skrive jobansøgninger.
Han taler dansk, arabisk, kurdisk og engelsk

Kontakt Delair for at få en aftale. Enten på mail eller på telefon 26 30 17 45

 

At Nørrebro Library you can get counselling in foreign languages.

Delair can help you with small translations, letter writing and complaints, if you book an appointment.
He will explain rules and help you with forms concerning citizenship and familiy reunification. He will also help you with job applications.
He speaks Danish, Arabic, Kurdish and English.

Contact Delair here for an appointment. Mail or phone 26 30 17 45