Stærk på nettet - wikidigi.dk

Af Københavns Biblioteker
18.04.17
Nyt projekt skal styrke skoleelevers digitale kompetencer.
Overskrift - stærk på nettet
 
Digital dannelse er inden for de seneste få år blevet et buzzword, både i medierne og i uddannelsessektoren. Til gengæld ses der også forskellige meninger om, hvad digital dannelse akkurat dækker over. Det er meget forskelligt, hvad der lægges vægt på i de mange forskellige bøger og læremidler, der er udgivet om emnet.
 
Ungdommen i dag omtales ofte som digitalt indfødte og er på mange måder langt foran deres forældre, når det kommer til digital færden. Men imens medier og digitale teknologier konstant forandrer sig, er begreber som troværdighed og god opførsel konstante - og lige så komplekse og vigtige som de altid har været. Falske nyheder, en hadsk tone i debatten på nyhedsmediers facebooksider, plagiat, deling af nøgenbilleder og cybermobning viser, at de unge stadig har brug for støtte til at navigere på nettet.
 
“Stærk på nettet” er et digitalt undervisningsværktøj og et workshopforløb, som er udviklet af Københavns Biblioteker i samarbejde med Center for Digital Dannelse, Silkeborg Bibliotekerne og Billund Bibliotekerne med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.
Undervisningsforløbet afdækker og træner elevernes kompetencer inden for informationssøgning, kritisk evaluering, produktion, lagring og deling af digitalt indhold samt meningsfuld deltagelse i online fællesskaber.
Se værktøjet på wikidigi.dk
 
Er du lærer i 7. klasse?
Vores digitale værktøj kan anvendes direkte af lærere i folkeskolen f.eks. med udgangspunkt i et eller flere af de tilhørende undervisningsforløb.
Din klasse har også mulighed for at få besøg af bibliotekaren, som introducerer det nyudviklede undervisningsværktøj og sætter eleverne i gang med de første øvelser. Herefter kan du som lærer selv vælge, hvordan I vil arbejde videre med værktøjet i klassen.
 
Skal din klasse være med? Kontakt Sigrid Klitgaard Brix
 

Sigrid underviser

 

Spørg biblioteket