Stærk på nettet - wikidigi.dk

Af Københavns Biblioteker
11.04.19
Styrk 7. klasse elevers digitale kompetencer.
Overskrift - stærk på nettet
 
Unge i dag omtales ofte som digitalt indfødte, idet de på mange måder er langt foran fx deres forældre, når det kommer til digital færden. Men imens medier og digitale teknologier konstant forandrer sig, er begreber som troværdighed og god opførsel konstante - og lige så komplekse og vigtige, som de altid har været.
Falske nyheder, en hadsk tone i debatten på nyhedsmediers facebooksider, deling af nøgenbilleder og cybermobning er samtidig medvirkende til, at de unge stadig har brug for støtte til at navigere på nettet.
 
Med dette udgangspunkt har Københavns Biblioteker i samarbejde med Center for Digital Dannelse, Silkeborg og Billund Bibliotekerne og med støtte fra Slots- og Kulturstyrelse udviklet Stærk på Nettet.
 
Stærk på nettet er netop opdateret og i den nye version et digitalt undervisningsværktøj og læringsforløb, der afdækker og styrker elevernes kompetencer inden for informationssøgning, kritisk evaluering, produktion, lagring og deling af digitalt indhold samt meningsfuld deltagelse i online fællesskaber.
 
Er du lærer i 7. klasse?
Din klasse har mulighed for at få besøg af den lokale bibliotekar, som vil undervise eleverne med udgangspunkt i værktøjet wikidigi.dk
 
Varighed: 2 x 90 min.
Sted: På skolen
 
For mere information og booking: Kontakt bibliotekar og underviser Dorte Rugtved (dorugt@kk.dk)
 
 

Stærk på nettet