Mindetavler på Vesterbro

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Enghavevej 4
Tavle for Tove Ditlevsen, 1917-1976, anbragt i "Tove Ditlevsens Mindehave", på tomten ved siden af adressen.

Kilde: Jyllands-Posten, 4.12.2003, jp københavn, s. 13

Enghavevej 40, ved Vega (tidligere Folkets Hus)
Tavle af messing for den myrdede svenske statsminister Olof Palme, 1927-1986.

""JEG ER IKKE BANGE FOR MENNESKER- / JEG ER BANGE FOR BOMBER" / (Olof Palme) / [afbildning af fredsdue] / Skænket af Kampagnen alle atomvåben væk"

Kilde: Berlingske tidende 30.1.1990, 1. sektion, s. 4. - BWD, 24.7. 2004. - SH, 22.11. 2010

Eskildsgade, på hjørnet ved Istedgade
Tavle for gårdmissonær Vilhelm Wright.

"I DENNE GAARD HOLDT / VILHELM WRIGHT / DET FØRSTE INDRE MISSIONS GAARDMØDE / MAJ 1881 / SÆDEN ER GUDS ORD"

SH, 20.9. 2012

Gammel Carlsberg Vej, Laboratoriebygningen
Relief for kemikeren, professor S. P. L. Sørensen, 1868-1939, der var leder af den kemiske afdeling. - Udført af Svend Rathsack i 1940.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 71

Gammel Kongevej 9
Tavle for stumfilmstjernen Asta Nielsen, 1881-1972, der i 1880'erne boede i ejendommen. - Tanken om at anbringen en plade her skal angiveligt være kommet fra Jens Johansen, borgmester for Magistratens 1. Afdeling. - Afsløret af Jens Johansen 11.9.1996.

"I DETTE HUS FØDTES / ASTA NIELSEN / DANMARKS FØRSTE / STUMFILMSTJERNE / FØDT 11· 9·1881 / GL. KONGEVEJ 9. 5. SAL / DØD 25·5.1972 / KØBENHAVNS KOMMUNE [bybåben]"

Kilde: Berlingske tidende 12.9.1996, 1. sektion, s. 24. - BWD, juli 2004. - SH, 10.11. 2011

Gammel Kongevej 25, i baggården
Tavle for Ingolf Larsen-Ledet, 1919-1944, der blev dræbt på adressen.

"INGOLF·LARSEN-LEDET / GAV HER SIT LIV FOR / DANMARK'S FRIHED / 29 JUNI 1944"

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 261. - SH, 23.12. 2011

Gasværksvejen 22, Gasværksvejens Skole
Tavle for Axel Carl Sophus Jacobsen, 1916-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 187-188

Hedebygade 30A, i porten
Tavle i transparent glas for forfatteren Tove Ditlevsen, 1917-1976, der har boet i ejendommen i sin barndom og som har beskrevet den i erindringsromanen Barndommens Gade. - Tegnet af arkitekt Søren Robert Lund. - Afsløret på Tove Ditlevsens 85-årsdag 14.12.2002 af journalisten og forfatteren Eva Bendix. - Initiativet til opsætning af pladen udgik fra foreningen Arbejdermuseets Venner, der ved forfatteren 80-års dag i 1997 afholdt en fest, hvor overskuddet gik til fremstilling af pladen. - På pladen er gengivet flere af Tove Ditlevsens tekster.

"TOVE DITLEVSEN / blev født den 14. december 1917 / på 4. sal th i baghuset over gården /// BARNDOMSGADENS DIGTER / - her boede hun i 22 år /// Opsat i 2002 på initiativ af Arbejdermuseets Venner"

Kilde: Politiken 16.12.2002, 1. sektion, s. 14. - Tavlen kan ikke normalt ses, da den sidder i en aflåst port. - SH, 11.11. 2020

Istedgade 116
Tavle for modstadsfolk dræbt under folkestrejken i 1944.

"Til minde om de 21 vesterbroere, / som blev dræbt af tyskerne og / deres danske håndlangere / under folkestrejken i 1944 /// ISTEDGADE OVERGIVER SIG ALDRIG. /// 4maj.dk"

Kilde: Thomas Warburg/grammaticus.dk, 2022. - SH, 6.9. 2022

Istedgade 119
Tavle for opfinder og flypioner Jacob Christian Hansen-Ellehammer (1871-1946).

"HER HAVDE OPFINDEREN OG FLYVEPIONEREN / JAKOB CHRISTIAN ELLEHAMMER / SIT VÆRKSTED 1898-1917"

Kilde: Thomas Warburg/grammaticus.dk, 2022. - SH, 6.9. 2022

Matthæusgade 33, Matthæusgades Skole
Mindeplade for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Erik Edmund Andreassen, 1921-1945; Keld Lauritz Jeppesen, 1922-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Ny Carlsbergvej 35, Ny Carlsbergvejens Skole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Ernst Jensen, 1924-1944; Gunnar Evald Nielsen, 1923-1944

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Ny Carlsberg Vej, Carlsbergmuseet
Tavle af sort marmor med græsk bort for Studenterforeningen, der havde til huse her 1944-1945, da den daværende foreningsbygning var beslaglagt af den tyske besættelsesmagt.

"TAK / TIL CARLSBERG BRYGGERIERNE / FRA STUDENTERFORENINGEN / FOR HUSLY UNDER DETTE tAG / I MØRKE OG LYSE TIDER / 19 SEPTEMBER 1944-2 MARTS 1945 / [nederst afbildning af blandornament]"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 139. - BWD, 24.7.2004

Pasteursvej 7, Carlsberg
Tavle for Chr. Andersen og Villy Petersen, 1911-1945, der faldt under den tyske besættelse 1940-1945. - Rejst af Carlsbergs arbejdere.

Under portrætrelieffer af de to personer:
"CHR. ANDERSEN [blade] VILLY PETERSEN / 1945 / FOR FRIHED OG RET /// SAMTLIGE ARBEJDERE SATTE DETTE MINDE"

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 62 (afb.). - Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 364-365 (her er kun Villy Petersen navnen og med navneformen Willy Laurids Petersen) - SH, 6.1. 2011

Svendsgade, Politistationen
Tavle for dræbte politifolk under Besættelsen 1940-1945.

John Thorvald Christensen, 1913-1945; Gylvig Herman Dam, 1916-1945; Kaj Ove Hedal, 1916-1945; Ove Rudolf Hjalmar Øster, 1917-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Søndre Boulevard 106
Tavle af bronze for de omkomne, der blev dræbt, da et af de engelske bombemaskiner, der skulle bombe Shellhuset, faldt ned i den ejendom, der lå på stedet, den 21. marts 1945.  - Pladen opsat 21.3.1996.

"I DENNE EJENDOM OMKOM / ELLEVE MENNESKER UNDER / SHELLHUSETS BOMBARDEMENT / 21. MARTS 1945"

Kilde. Berlingske tidende, 9.4.2000, 1. sektion, s. 11. - BWD, 24.7.2004

Theophilus Hansens Gade
"Epitafium" over arkitekt Theophilus Hansen, 1813-1891. - Tegnet af Chr. L. Turen, busten udført af Julius Schultz.

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 16 (afb.) - Ses ikke (gaden nedlagt i 1960erne) 3.10. 2011, SH

Theophilus Hansens Gade
"Epitafium" over maleren Albert Küchler, 1803-1886. - Tegnet af Chr. L. Turen, busten udført af Carl Aarsleff.

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 16 (afb.) - Ses ikke (gaden nedlagt i 1960erne) 3.10. 2011, SH

Tøndergade 24
Tavle med baggrundhistorie om gadenavn og genforeningen i 1920.

"Historien om Tøndergade / - hyldest til et genforenet Danmark /// Tøndergade hed oprindeligt Lille Frydsvej, men i 1920 blev gadens navn ændret til / Tøndergade efter den sønderjyske købstad Tønder.  Navneændringen var en hyldest til / Sønderjyllands genforening med resten af Danmark samme år, efter at området / havde været på tyske hænder siden 1864. /// I perioden 1858-1942 blev en lang række gader på Vesterbro opkaldt efter lokaliteter i / Sønderjylland og Slesvig. De sønderjyske gadenavne fortæller om et dramatisk kapitel / i danmarkshistorien kendetegnet ved langvarige kampe om national identitet og / grænser. "Hvad udad tabes, skal indad vindes" blev parolen for den nationale / vækkelse og moralske oprustning, som tabet af Sønderjylland og Slesvig i 1864 / afstedkom. Mange af de sønderjyske gadenavne er opkaldt efter vigtige slag i / grænselandet mod syd. Istedgade tog eksempelvis navn efter slaget ved Isted Hede i / 1850, mens Dybbølsgade er opkaldt efter slaget ved Dybbøl i 1864, som var / krigens længste og mest blodige. /// I år 2020 markers 100-året for Genforeningen i 1920 over hele Danmark. / Dette skilt er opsat for at fejre Genforeningen og minde om vores lands historie som / en hyldest til demokratiet og det danske folk."

Kilde: Thomas Warburg/grammaticus.dk, 2022. - SH, 6.9. 2022

Valdemarsgade 21
Mindetavle med bygningshistorie.

"KONG CHRISTIAN DEN NIENDE / OG / DRONNING LOUISES / JUBILÆUMSASYL. / OPFØRT 1894 / INDVIET DEN 11 AUGUST 1894 / DENNE MINDEPLADE ER OPSAT AF / DET KONGELIGE KØBENHAVNSKE SKYDESELSKAB / OG DANSKE BRODERSKAB / DEN 11 AUGUST 1969"

SH, 20.6. 2010

Vesterbro Torv 55A
Tavle for Tavle for modstandsmanden Erik Koch Michelsen der blev dræbt under flugtforsøg fra en fangetransport til henrettelsespladsen i Ryvangen.

"MIX" / Søkadet Erik Koch Michelsen / Holger Danske / Dræbt her i et flugtforsøg / på vej til henrettelse / i Ryparken den 3. marts 1945"

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 1. udgave, 1970. - SH, 22.11. 2010

Vesterbrogade 72, baggården
Tavle for værtshuset Lille Fortun der engang lå på adressen.

Tekst på tavlen: "17 M.J.S.L.G. 71 / Lille Fortun"

Kilde: Thomas Warburg/grammaticus.dk, 2022. - SH, 6.9. 2022

Vesterbrogade 75
Tavle til minde om digteren Adam Oehlenschlæger, 1779-1850, der fødtes i det hus, der da lå på grunden.

"I DET HUS SOM TIDLIGE- / RE STOD HER FØDTES / 14 11 1779 ADAM GOTTLOB OEHLENSCHLÆGER [fugl]"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 211. SH, 10.9. 2010

Vesterbrogade 106B

"Anno 1778 / den GUULEHEST bortfaldt / og jeg blev HAABET kaldet / [kvindefigur med anker]"

Kilde: Thomas Warburg/grammaticus.dk, 2022. - SH, 6.9. 2022

Vesterbrogade 110
Tavle af kobber for den norske digter Bjørnstjerne Bjørnson, 1832-1910, der 1867-1868 boede i huset og her skrev "Fiskerjenten".

I DETTE HUS BOEDE / BJØRNSTJERNE BJØRNSON / VINTEREN 1867-68 / HER SKREV HAN FISKERJENTEN"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 211. - BWD, 24.7.2004

Vesterbrogade 112, baghuset
Pladen af marmor for socialisten Vladimir Iljitsch Lenin, der under et ophold i København boede i ejendommen.

"I DETTE HUS BOEDE / V. I. LENIN / I AUGUST-SEPTEMBER 1910 / UNDER / II. INTERNATIONALES / 8. KONGRES I KØBENHAVN"

Kilde: Ekstra Bladet 26.7.1993, 1. sektion, s. 13. - BWD, 24.7. 2004. - SH, 20.6. 2010

Vesterbrogade 144
Tavle med portrætrelief af brygger Hans Jørgen Tvede, 1815-1878.

"HANS JØRGEN TVEDE / * 10 FEBR. 1815  † 26 AUG. 1878"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 211-212. SH, 20.6. 2010