Danmarks Hovedstad København I-IV - register

Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv. Redigeret af O. Hougaard og A. Wedderkop Hedegaard. Udgivet af Dansk Handel & Industri Forlag, København.

DANMARKS HOVEDSTAD OG DENS ERHVERVSLIV. Under medvirkning af Forfatteren Knud Bokkenheuser. 1-4. Ca. 1921-ca. 1922.

"Danmarks Hovedstad og dens Erhvervsliv" beskriver i kort form og med billeder et stort antal københavnske virksomheder indenfor handel og produktion. Værket er ikke systematisk opbygget eller forsynet med register, hvorfor Rådhusbiblioteket har udarbejdet en kortfattet registrant med indgang på bydele og gadenavne.

Bydelsgrænserne er defineret som den officielle bydelsinddeling som den ses f. ex. i Kommuneplanen, hvorimod gadenavne og gadenumre er gengivet som i "Danmarks Hovedstad og dens Erhvervsliv."

Desuden kan der i et vist omfang foretages søgninger på personnavne, dog kun på de daværende ejere eller bestyrere.

De enkelte indførsler er kodet med en erhvervsbetegnelse, som den fremgår af "Danmarks Hovedstad og dens Erhvervsliv".

Registreringen er oprindeligt foretaget i 1993 som datafiler i programmet "Works". Disse har ikke kunnet konverteres, men en udskrift heraf er indskannnet som textfil i sommeren 2002.