Definition/Beskrivelse

De Europæiske Fællesskabers Domstol (EF-Domstolen) skal sikre at EU-retsakterne anvendes på samme måde i alle medlemsstater. Domstolen behandler sager indbragt af EU-institutionerne og medlemslandene.
Retten i Første Instans (oprettet i 1989) behandler sager, der er indbragt af private borgere (incl. ansatte ved EU-institutionerne) samt sager vedrørende unfair konkurrence mellem virksomhederne.

Dokumentsøgning via Internettet

   
   

Københavns Biblioteker - Krystalgade 15 - 1172 København K - Tlf: 3366 3000 - Mail: bibliotek@kff.kk.dk
Borgerservice - Tlf: 3366 3366
Spørg biblioteket