Musik til påsken

Påsken er – som julen - et musikalsk højdepunkt i kirkeåret. Men hvor julens musik er båret af glæde og ”Hallelujah”, bærer påskens musik på lidelse, sorg, kontemplation – og fortrøstning.

Lidelseshistorien har gennem tiderne inspireret til vidt forskellige musikalske tolkninger – fra middelalderens gregorianske sang med bestemte tekst- og musikdele til de enkelte dage i påskeugen frem til den nyere tids komponister, der eksperimenterer med klang og form. Påskens musik kommer hele følelsesregisteret rundt: fra dyb inderlighed til storladen patos.

De kendteste værker knyttet til påsken er nok de store passioner af Bach: Matthæuspassion og Johannespassion, Haydn: De syv ord på korset og Dvorak: Stabat mater, men der er mange andre.

Her er en liste med et lille udvalg af noget af det mindre kendte med relation til påsken.

På biblioteket finder du endnu mere påskemusik. Spørg din musikbibliotekar.

 

Se også tema om påskemusik på DR's hjemmeside

- og på bibzoom.dk

 

Samlet af Tove Fonager, musikbibliotekar i Århus

 

 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer
Spørg biblioteket